Školní kolo v recitaci - 2. stupeň 22-23

15. února jsme na druhém stupni naší školy uspořádali školní kolo v recitaci.

Do třetí kategorie se přihlásilo 10 žákyň z 6. a 7. ročníku, a dokonce se k nim přidal i jeden chlapec.

Ve čtvrté kategorii soupeřilo pouhých 7 soutěžících z 8. a 9. ročníku, i zde vystoupil jeden zástupce chlapců.

Společně jsme si připomněli, jak je poezie krásná. Po pečlivém výběru básní známých autorů a svědomité přípravě předvedli všichni velmi pěkné výkony.

Porota složená z vyučujících českého jazyka se shodla na vítězných trojicích.

Mezi hlavní kritéria hodnocení patří přirozenost a kultura projevu, umělecká hodnota básně a interpretace textu.

Na třetím místě s básní O. Mikuláška Pohádka o brněnském draku skončila Nikol Hyršová ze 7. B. Na druhé příčce se umístila Ivana Kocandová ze 7. A s baladou K. J. Erbena Vodník. Na první místo dosáhla Jana Hamšíková ze 6. A s přednesem básně J. Seiferta Píseň o lásce.

Mezi staršími recitátory uspěla Ema Pařízková z 9. A s básní J. Kainara Kocourek, svým projevem si vydobyla 3. místo. Druhé místo náleží Karolíně Kovaničové z 8. B za pěknou recitaci úryvku z Máje K. H. Máchy.

O vítězství se svým procítěným uměleckým přednesem zasloužila Aneta Brindzová z 8. A, která si ke svému vystoupení vybrala Seifertovu báseň Domov.

I soutěžící mohli hlasovat a vybrat si své vítěze. Jejich názor se shodoval s rozhodnutím poroty.

V divácké anketě zvítězily Jana Hamšíková a Aneta Brindzová.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a doufáme, že se s nimi na recitačních soutěžích budeme potkávat dál.

Výherkyně obdržely diplom a cenu. Gratulujeme!

Okresního kola se nezúčastníme.

Mgr. Z. Pláteníková

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského