Divadelní představení Saturnin 21-22

Návštěva divadla patří mezi oblíbené akce naší školy. Pokaždé se najde mnoho žaček a žáků, kteří ihned zaplní autobus. Ani tentokrát se nekonal bojkot, ale bohužel jsme museli mnoho zájemců odmítnout, jelikož kapacita je vždy omezená.

Tento rok bylo zvoleno představení Saturnin. Několikrát bylo kvůli koronaviru odloženo, a tak jsme s napětím očekávali, kdy už budeme zase moci kulturně žít. 4. května se to konečně povedlo.

Jako správní návštěvníci jsme se i my hodili „do gala“ a vyrazili jsme autobusem směrem k Mahenovu divadlu v Brně. Uvnitř jsme jako vždy obdivovali interiér divadla, někteří z nás okusili i z lákavě vypadajícího bufetu. Po zaznění gongu ohlašujícím blížící se představení jsme se usadili na místa. Povedlo se sehnat sezení v přízemí, každý účastník měl tedy perfektní výhled.

Saturnin patří mezi velmi oblíbená díla české literatury, stejně tak i toto představení – a není se co divit. Už od prvního obrazu se v hledišti ozývaly salvy smíchu. Inteligentní humor, vtipné grimasy, Saturninova chůze, živá hudba na jevišti, perfektní výkony herců – to vše podtrhlo jedničku s hvězdičkou, kterou si představení zaslouží.

V autobuse, mířícím zpátky domů, jsem se ptal účastníků zájezdu, jak se jim Saturnin líbil, a ohlasy byly více než pozitivní. Je tedy jasné, že s takovou recenzí od dětí se nevyhneme i dalšímu ročníku návštěvy v divadle – a za to jsem moc rád.

Mgr. Michal Škamrada

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2021 byl 352 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského