Den pro zdraví - přespolní běh 21-22

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 se uskutečnil v rámci „Dne pro zdraví“ přespolní běh 1. stupně. Běželo se na hrázi u lesa za hřištěm MSK. Trať byla dlouhá asi 600m pro 1. – 3. třídu, 800m pro 4. – 5. třídu. Žáci běželi s plným nasazením, bojovali do posledních sil a změřili si své vytrvalecké možnosti se svými spolužáky. Byli rozděleni do tří kategorií, zvlášť chlapci a dívky. Samostatnou kategorii tvořili 1. třídy, druhou kategorii 2. a 3. třídy a třetí kategorií byly 4. a 5. třídy.
Stejná soutěž proběhla v pátek 24. 9. 2021 na 2. stupni. Žáci běželi od Včelínku po hrázi ke kojenecké vodě a po druhé straně zpátky, asi 1500m. Starší chlapci běželi o půl kola delší trasu. Zde se běželo ve dvou kategoriích, a to 6. a 7. třídy (chlapci a dívky) a 8. a 9. třídy (chlapci a dívky).

Výsledky

Mgr. Zuzama Pappová

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 560 žáků
 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2020 byl 366 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského