Štafetový pohár - okresní kolo 15-16

V pátek 29. 4. se konalo okresní kolo Štafetového poháru I. - V. tříd. Závodu se zúčastnily družstva ze tří škol, každá škola vyslala do závodu tři nebo čtyři štafety. Nejdříve běžela 100m štafeta I.- III. tříd a vybojovala 2. místo, poté závodila štafeta IV.- V. tříd, která opět získala 2. místo a po nich běželi žáci 200m, štafeta „A" a „B". Áčku se podařilo dosáhnout na 2. místo, béčko doběhlo čtvrté. Naše škola tak celkově obsadila 2. místo za Slováckou a postoupila do krajského finále.

Štafeta I. – III. třída: Martin Čejka, Patricie Růžičková, Adéla Čapková, Ondřej Vintrlík, Karolína Mikulcová, Vanessa Bezucká, Martin Dobrovolný, Jan Kašpar

Štafeta IV. – V. třída: Eliška Fikejsová, Tereza Kašparová, Radka Helešicová, Kristýna Hricová, Tadeáš Pařenica, František Vintrlík, Adam Procházka, Aleš Procházka

Foto zde

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 560 žáků
 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2020 byl 366 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského