Školní vzdělávací program "Moderně s Komenským"

Základní škola Břeclav, Komenského 2, příspěvková organizace

 

OMLUVTE PROSÍM PŘÍPADNÉ NESROVNALOSTI, TUTO STRÁNKU MOMENTÁLNĚ UPRAVUJEME.

 

Od 1.1.1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Zřizovatel školy:                Město Břeclav
Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
RED IZO: 600112306
IČO: 63434458
Číslo účtu školy: 5538651/0100
Číslo účtu školní jídelny: 18638651/0100
Číslo účtu Školního spolku Komenský     1380266349/0800
Plánovaná kapacita: 560 žáků

 

 

 

 

 

 

 Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.

Celkový počet žáků k 1. 9. 2018 byl 347 žáků.

 Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada. 

Na škole pracuje odborová organizace.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

Základní škola Břeclav, Komenského 2, příspěvková organizace

Komenského 2

691 41 Břeclav 4

IČ: 63434458

 TELEFONNÍ KONTAKTY:

Ředitelka školy: 725 941 455  (v provozu od 7.00 do 16.00)

Asistentka řed.:  519 372 155

Sborovna červená škola - 2. stupeň:   519 372 156 nebo 725 941 453 

Zástupkyně ŘŠ a výchovná poradkyně:  519 372 157,  519 372 337 nebo 725 941 454  (v provozu 7.00 do 16.00)

Sborovna bílá škola - 1. stupeň:  519 330 344 nebo 725 941 452 

Školní družina: 607 067 215  (v provozu od 6.30 do 16.00)

Šk. jídelna:  519 371 697, 725 115 646

fax:     519 327 172
mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka  ID sf3jjbs
web: www.zspostorna.cz

 

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje:

-  Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

    vzdělávání (školský zákon), v platném znění

-  Zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

-  Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné

   školní docházky, v platném znění

 

Seznam hlavních dokumentů:

Školní řád

 Organizační řád

ŠVP

 

Výroční zprávy:

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. – 2019

- Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019

 

Rozpočet

Provozní rozpočet

Státní rozpočet rozpočet

 

Místo a způsob, jak získat informace  - osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí:

 - sekretariát školy

- žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky

- žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

 

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutím:

- informace je součástí rozhodnutí

Seznam používaných formulářů, způsob a místo, kde je lze získat - na webových stránkách školy v sekci Pro rodiče - Formuláře ke stažení

 

 Úhrady za poskytování informací

- Sazebník úhrad za poskytování informací