Zač. docházky 2013

5.B Bu bu bu den 17-18

Školní parlament se každým rokem snaží žákům zpestřit výuku. Tentokrát jsme se demokraticky shodli, že pro žáky pátých až devátých tříd zorganizujeme Halloween. Uskutečnil se ve středu 25. října. Den měl i originální název Bu- Bu- Bu- day.

     V tento den měly všechny třídy na druhém stupni možnost mít den naruby. Tudíž si žáci mohli vyzkoušet roli učitele. Během dvou týdnů měl každý třídní kolektiv příležitost si vyzdobit svou třídu. Díky kreativitě studentů byla téměř v každé třídě skvělá atmosféra Halloweenu. Den byl vyjímečný i tím, že žáci i učitelé mohli přijít do školy v kostýmu. V přízemí školy byl připravený koutek, kde probíhalo malování obličejů. Také zde byl prodej čerstvého, halloweenského jídla, které mělo velký úspěch. V prvním patře školy byl fotokoutek, kde jsme měli připravené i rekvizity. Tady se mohl každý nechat vyfotit na památku. 

Foto5.B Bu bu bu den 17-18

5.A Bu bu bu den 17-18

Školní parlament se každým rokem snaží žákům zpestřit výuku. Tentokrát jsme se demokraticky shodli, že pro žáky pátých až devátých tříd zorganizujeme Halloween. Uskutečnil se ve středu 25. října. Den měl i originální název Bu- Bu- Bu- day.

     V tento den měly všechny třídy na druhém stupni možnost mít den naruby. Tudíž si žáci mohli vyzkoušet roli učitele. Během dvou týdnů měl každý třídní kolektiv příležitost si vyzdobit svou třídu. Díky kreativitě studentů byla téměř v každé třídě skvělá atmosféra Halloweenu. Den byl vyjímečný i tím, že žáci i učitelé mohli přijít do školy v kostýmu. V přízemí školy byl připravený koutek, kde probíhalo malování obličejů. Také zde byl prodej čerstvého, halloweenského jídla, které mělo velký úspěch. V prvním patře školy byl fotokoutek, kde jsme měli připravené i rekvizity. Tady se mohl každý nechat vyfotit na památku. 

Foto5.A Bu bu bu den 17-18

4.A - vlastivědný projekt 16/17

V rámci učiva vlastivědy si děti ze IV.A připravily průběžný vlastivědný projekt o českých městech a krajích. Nejprve si vytvořily dvojice a zvolily konkrétní město nebo kraj. Doma si projekt připravily.Děti hledaly na internetu, v knihách, časopisech či encyklopediích. Potom svoji práci prezentovaly před třídou. Také se navzájem hodnotily. Prezentace byla zpracována i na plakáty s různými obrázky, znaky krajů i měst, nechyběly i pověsti.

Vše děti výtvarně dotvořily a plakáty vyzdobily třídu. Projekt vedl ke vzájemné komunikaci a spolupráci.

Foto zde4.A - vlastivědný projekt 16/17

4. AB - škola v přírodě 16/17

Ve dnech 5.6. – 9.6. 2017 se žáci IV.A a IV.B zúčastnili školy v přírodě v Horní Bečvě (hotel Cherry), nedaleko Rožnova pod Radhoštěm v malebné oblasti Beskyd u přehrady Horní Bečva. Počasí nám přálo a po celou dobu svítilo sluníčko.V úterý jsme podnikli výlet do Rožnova pod Radhoštěm. Děti navštívily místní skanzen, prohlédly si „Valašskou dědinu“ a „Dřevěné městečko“. Ve „Valašské dědině“ na děti čekala různá starobylá dřevěná stavení, zvířata, kovář a stará škola.

Poté jsme zavítali na rožnovské náměstí, kde děti navštívily různé obchůdky.

Ve čtvrtek jsme se vydali na Pustevny, dále k soše Radegasta a potom si děti vyšláply na horu Radhošť, kde spatřily sochu Cyrila a Metoděje a malebný dřevěný kostelík. Některé děti zde vylezly i na rozhlednu, odkud měly krásný výhled do okolní krajiny.

Během pobytu děti absolvovaly stezku odvahy, opékání špekáčků, karneval, diskotéku, různé hry a soutěže o ceny (malování na chodníku, pexesománii,

vyrobily si ruční papír, připravily si pro ostatní různé scénky, nechybělo také bodování uklizených pokojů, šipkovaná s pokladem atd.)

Po celou dobu pobytu nám přálo teplé a příjemné počasí. Domů se děti vrátily pěkně opálené a se spoustou zážitků.

Foto zde4. AB - škola v přírodě 16/17

4.A na výstavě 16-17

Interaktivní výstava „Poznávej se“

Dne 12.5.2017 se žáci IV.A vydali do Městského muzea v Břeclavi na interaktivní výstavu „Poznávej se“. Děti se zde na chvíli staly malými vědci a mohly si vyzkoušet přes 50 interaktivních exponátů, hlavolamů, kvízů či optických klamů.

Tato výstava je putovní výstavou vědeckého centra QPARK Liberec a snaží se zpropagovat vědu a vzdělání na technické úrovni nenásilnou hravou formou. Dětem se zde velmi líbilo a vůbec se jim nechtělo odcházet domů.

Mgr.Hana Zajícová

4.AB Dopravní výchova 16/17

V letošním školním roce na podzim a na jaře se žáci čtvrtých tříd zúčastnili dopravní výchovy. Nejprve se v teoretické části seznámili se základními povinnostmi chodce a cyklisty, poznávali dopravní značky, jednoduché křižovatky, řešili směr a způsob jízdy, vjíždění od okraje, zastavení, odbočení vpravo a vlevo, objíždění překážky a jiné. Na závěr teoretické části si děti vyplnily test.

Potom si žáci vyzkoušeli teoretické znalosti v praxi. V praktické části absolvovali jízdu zručnosti a dovednosti, procvičili si jízdu na jízdním kole podle dopravních značek a následovala jízda podle semaforů. Nejlepší žáci na závěr obdrželi drobné odměny.Tato výuka je vzhledem k dopravní situaci ve městě velmi důležitá.

Foto4.AB Dopravní výchova 16/17

4. AB Den Země - muzeum Valtice 16/17

U příležitosti Dne Země se žáci IV.A a IV.B zúčastnili programu „ Utajený svět našich zahrad, luk a polí“ v Zemědělském muzeu ve Valticích. Program byl zaměřen na hmyz našeho regionu. V rámci programu děti plnily spoustu zajímavých přírodovědných úkolů, prohlédly si sbírku motýlů a brouků. Na výstavě pro ně bylo připraveno také imitované mraveniště, ve kterém se mohly na chvilku proměnit v mravenčí obyvatele a prozkoumat neobyčejný život tohoto hmyzu.

Žáci zhlédli rozsáhlou výstavu živočichů našeho regionu. Vyzkoušeli si také pocitový chodník a na závěr si v dílničkách vytvořili „hmyzí hotel“ z květináčků pro hmyz. Děti odcházely s nadšením, program se jim velice líbil.

Foto zde4. AB Den Země - muzeum Valtice 16/17

4.AB "Z kytičky na kytičku" 16/17

V měsíci dubnu se žáci IV.A a IV.B zúčastnili v rámci environmentální výchovy programu „Z kytičky na kytičku“ v Ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích.

Děti se dozvěděly, proč jsou důležití opylovači jako včela, vosa a čmelák; jak je poznáme a jak žijí. Formou hry si děti zahrály na opylovače, ochutnaly med a vyrobily si náramky na památku.

Dětem se program líbil a zároveň si rozšířily své poznatky z přírodovědného učiva.

Foto zde4.AB "Z kytičky na kytičku" 16/17

4.AB mobilní planetárium 16/17

„Planetárium, do kterého nemusíte chodit, ale které přijede k Vám“.

Hlavním lákadlem je digitální sférické kino umožňující filmový pohled v 360° úhlu. Jde o efektní audiovizuální představení s 3D efektem. Děti sledují promítaný obraz vleže nad sebou a také po všech stranách nafukovací kupole.Dne 20.března 2017 zavítalo mobilní planetárium i do naší školy. Pro děti třetích a čtvrtých tříd byla nafukovací kupole připravena v tělocvičně . Třeťáci zhlédli film o planetách a čtvrťáci zajímavý snímek „Původ života“.

Promítané filmy byly doplněné podrobným výkladem. Dětem se planetárium líbilo, poznaly něco nového a zároveň si prohloubily zajímavým způsobem své přírodovědné znalosti.

Foto zde4.AB mobilní planetárium 16/17

4.AB knihovna 16/174

V měsíci březnu navštívili žáci IV.A a IV.B poštorenskou knihovnu. Byl zde pro ně připraven program o našem hlavním městě Praze. Děti se seznámily s různými knihami o Praze, z kterých si přečetly pár úryvků.

Zhlédli kreslenou pověst o založení našeho hlavního města a také film s historickými památkami Prahy. Pozorně poslouchaly připravený výklad a na závěr si získané poznatky ověřily v testu. Tímto si žáci rozšířili své vlastivědné poznatky o našem hlavním městě.

Foto zde4.AB knihovna 16/174

4.A divadlo v Brně 16/17

Dne 25.10.2016 navštívili žáci IV.A a IV.B divadlo Polárka v Brně. Zde zhlédli představení „Bratři Lví srdce".

Autorkou tohoto příběhu je Astrid Lindgrenová.Jonatán a Suchárek jsou bratři. Stateční jako lvi. Jeden druhému jsou oporou a radostí v životě a jeden pro druhého dokážou i zemřít – doslova. Ze světa lidí odchází do Nangialy, kde je čeká velký úkol: zachránit Třešňové údolí od zlého tyrana Tengila. Povede se jim to? Budou mít dost sil a odvahy? V této pohádce nakonec zvítězí dobro nad zlem. Divadlo se dětem líbilo.

Foto zde4.A divadlo v Brně 16/17

3.B na výstavě Hry a klamy 15/16

 25.11.navštívili žáci 3.B výstavu hry a klamy, která probíhá v břeclavském muzeu.

Děti se na chvíli staly malými vědci a mohly si vyzkoušet a vyřešit přes padesát interaktivních exponátů. Nejzajímavější byly exponáty ze světa vědy, techniky a přírody. Výstava se všem líbila, po hodině se nikomu nechtělo odcházet.

Hry a klamy představují první ze dvou putovních výstav libereckého vědeckého centra iQPARK, které se snaží zpropagovat vědu a vzdělání na světové úrovni, a to vše navíc nenásilnou hravou formou.

Foto zde3.B na výstavě Hry a klamy 15/16

3. AB - "Cesta chleba na náš stůl" 15/16

Dne 13. 5. 2016 se žáci III.A, B zúčastnili environmentálního výukového programu„Cesta chleba na náš stůl" ve Velkých Pavlovicích.

Chlapce a děvčata uvítaly lektorky pavlovickým chlebem a solí. Po teoretické části, kdy se děti seznámily s různými druhy obilí, vypracovávaly tematické pracovní listy nebo skládaly puzzle, následovala praktická část, ve které si děti pomlely obilí, vytvořily těsto a upekly pletené chlebánky, šnečky, rohlíky, které všem chutnaly. Domů si odnesly i recept, jak pečivo vyrobit.

Žákům se program líbil a věříme, že je zaujal.

Foto zde3. AB - "Cesta chleba na náš stůl" 15/16

3. AB - Zdravá pětka 15/16

V průběhu listopadu se na naší škole konal vzdělávací program Zdravá 5. Tato aktivita je zaměřena na zdravý životní styl, konkrétně na oblast zdravého stravování. Žáci se zábavnou a interaktivní formou seznámili se zdravým stravování. Prohloubili si své znalosti, které následně aplikovali při sestavení vhodných jídelníčků.

Žáci se také naučili připravovat pokrmy, pracovali s kuchyňskými pomůckami a vzájemně mezi sebou spolupracovali. Výsledkem byly zdravé dobroty, jedna rozbitá miska a hromada srandy.

Foto zde3. AB - Zdravá pětka 15/16

1. tř. Skokanský čtyřboj 13-14

V prvním červnovém týdnu proběhl další ročník atletických závodů 1. stupně pod názvem SKOKANSKÝ ČTYŘBOJ. Žáci již tradičně závodili v těchto disciplínách: skok daleký, skok z místa, trojskok z místa a minutové skákání přes švihadlo. Slunečné počasí podpořilo výborné výkony a v jednotlivých kategoriích zvítězili tito žáci.

1.TŘÍDY: 1. místo – Philip Patrik Mueller 2. místo – Petr Baránek 3. místo – Martin Dobrovolný

Foto zde1. tř. Skokanský čtyřboj 13-14

1. tř. Olympiáda břeclavských škol 12-13

Poslední červnový a také školní týden – „předprázdninový"se utkali žáci naší školy se spolužáky ostatních břeclavských škol na tradiční Olympiádě břeclavských škol v atletice. První den závodili ti nejstarší, tedy žáci 6. – 9. tříd, druhý den ti ejmenší – 1. – 3. třídy a třetí den čtvrťáci a páťáci. Chlapci a děvčata z prvního stupně vybojovali celkem 30 medailí, druhý stupeň získal 25 medailí.

Medailisté 1. stupně: Mueller (1 stříbrná), Navrátilová M. (2 stříbrné), Baránková S. (1 bronzová), Pařenica (2 zlaté), Hřebačka D. (1 zlatá, 1 stříbrná), Strnad (1 bronzová), Procházka Adam (1 stříbrná), Karmasýn (1 bronzová), Rathuzký (1 tříbrná, 1 bronzová), Helešicová R. (1 zlatá), Hricová (1 stříbrná), Baránek P. (1 zlatá), Schejbalová (1 stříbrná), Horníček (1 zlatá), Herza (1 bronzová), Navrátilová D. (1 stříbrná), Bajzová (1 zlatá, 1 bronzová), Hřebačka R. (2 stříbrné), Mank (1 ronzová), Baránková L. (1 stříbrná), Václavovičová (2 zlaté, 1 bronzová), Klimovičová (1 bronzová).

Nejvšestrannějšími závodníky byli : Václavovičová, Baránková L., Bajzová, Hřebačka R., Navrátilová M., Pařenica, Hřebačka D., Rathuzký a Baránek P.

 

Foto zde1. tř. Olympiáda břeclavských škol 12-13

1. tř. E-ON City Cup 13-14

V pondělí 19.5.2014 se zúčastnili žáci 1. – 5. třídy školního turnaje E.ON City Cup. Je to novinka v rámci E.ON, rodinný fotbálek, který nemá konkurenci. Hrálo se totiž v netradičních kruhových arénách (klecích), vždy dvoučlenné týmy proti sobě. Každý ročník reprezentovali dvě dvojice chlapců a jedna dvojice dívek. Za ročník tedy hrálo šest hráčů a školu tak reprezentovalo 30 dětí. Jako ocenění získala každá zúčastněná škola 10 značkových míčů a všichni hráči originální tričko. Kromě naší školy se zúčastnila i ZŠ Kupkova, ZŠ Slovácká, ZŠ Kpt. Nálepky, ZŠ J. Noháče, ZŠ Lednice, ZŠ Masarykova Lanžhot. Hrálo se systémem každý s každým a naši „fotbalisti" vybojovali 6. místo. Do E.ON City Cupu se mohli zapojit i další žáci naší školy, rodiče i příznivci školy, a to do disciplín doprovodného programu. Malým školákům se tato akce moc líbila, bojovali se zaujetím a velkým zapálením i ve velkém vedru. Největšími fanoušky jim byli kamarádi i rodiče.

Foto zde1. tř. E-ON City Cup 13-14

1. tř. Třídíme s Hantáláčkem 13-14

Soutěž „Třídíme s Hantáláčkem" probíhala od října 2013 do dubna 2014. Do soutěže se zapojilo 81 dětí a celkem bylo nasbíráno 1820 kg plastu.

Nejlepší sběrači školy byli odměněni knihou: Hrdinová Sára - 299,8 kg - I.B Novák Denis - 117,3 kg - II.B Baránková Simona - 112,25 kg - II.B

Vyhodnocení proběhlo i v rámci jednotlivých tříd:

I.A  1. Bartoš Jan  2. Krejzová Adéla  2. Krejzová Aneta  3. Kepertová Veronika

I.B  1. Hrdinová Sára  2. Rejda Martin  3. Zelinka Filip

Foto zde1. tř. Třídíme s Hantáláčkem 13-14

1. tř. Šplh 13-14

V pondělí 10. 2. 2014 proběhlo na 1. stupni školní kolo ve šplhu. Soutěže se zúčastnili žáci 1. – 5. ročníku, kteří byli rozděleni do tří kategorií.

V 1. kategorii závodili chlapci a dívky obou prvních tříd, mezi nimiž byli nejlepší:

1. místo: PETR BARÁNEK

2. místo: VANESSA BEZUCKÁ

3. místo: MARTIN DOBROVOLNÝ

Všem závodníkům blahopřejeme k dosaženým výsledkům a těm, kteří nás budou reprezentovat v okresním kole, přejeme hodně štěstí a co nejlepší časy a umístění.

Foto zde1. tř. Šplh 13-14

1. tř. Slabikářová slavnost 2013/2014

Slabikářová slavnost - dne 8. 11. 2013 proběhlo slavnostní předání SLABIKÁŘŮ žákům prvních tříd. Děti za doprovodu pohádkových bytostí musely prokázat základní čtenářské dovednosti. Cílem jejich čtenářského putování byla čarovná půda, kde na ně čekala vytoužená kniha - slabikář.  Odměnou všem byl spokojený úsměv dětských tváří a patřičná motivace k četbě.

Foto zde1. tř. Slabikářová slavnost 2013/2014

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2022 byl 363 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského