1.A v knihovně 19-20

V pátek 25.10.2019 jsme navštívili místní knihovnu. Velmi mile nás zde přivítala paní Soňa Piškulová a paní Vladimíra Kurialová. Byl pro nás připraven program, který byl poučný a zábavný. Děti byly seznámeny s řazením knih v regálech, s žánry, které si mohou v knihovně půjčovat a také s tím, jak se ke knihám chovat. Poté si mohly děti samostatně vybrat knihu a prohlédnout si ji. Návštěva byla pro prvňáčky velmi přínosná, dozvěděli se spoustu zajímavých a užitečných rad o knihách.

Foto