• slideshow 2 61e811ebe0 2

1.AB Zdravé zoubky 18-19

V pátek 26. 4. 2019 se prvňáčci zúčastnili preventivního programu ZDRAVÉ ZOUBKY. Celodenní projektové vyučování bylo zaměřeno na seznámení žáků se zásadami správné péče o zuby a na prevenci vzniku zubního kazu.

Žáci zábavnou formou plnili spoustu zajímavých úkolů a své znalosti si ověřili na interaktivní tabuli. Projektový den se dětem líbil, přinesl jim nové poznatky a bude jim i dobrým vodítkem při péči o jejich vlastní zoubky.

Foto

Slabikářová slavnost 18-19

Žákovský parlament společně s vyučujícími na prvním stupni připravil pro nové prvňáčky akci nazvanou Slabikářová slavnost. Jak akce probíhala, popsal žák 6. B Tomáš Trávníček: „Prvně jsme došli na chodbu bílé školy, holky donesly foťák a kameru a paní učitelka Vražinová nás pustila do místnosti, kde bývá družina, abychom se převlékli do kostýmů. Počkali jsme, až zazvoní a vešli do třídy, kde jsme vybrali prvňáčka. S ním jsme šli po schodech cestou na půdu. Po cestě nám žáci četli slabiky. Na půdě Olga s Lukášem slavnostně předali dítěti Slabikář. Následoval doprovod zpět do třídy a tak se to celé opakovalo.“

Paramenťáci byli převlečeni za pohádkové bytosti a podle reakcí všech zúčastněných se akce jako každý rok povedla. Spokojení byli jak prvňáčci, tak i členové parlamentu, kterým děkuji za spolupráci a zpestření výuky.

Foto

1.B Jablíčkový den 18-19

V pátek 12. 10. 2018 proběhl JABLÍČKOVÝ DEN v I. B.

Žáci se seznámili s různými odrůdami jablek, jejich zpracováním a využitím.

Zábavnou formou plnili spoustu zajímavých úkolů, kde bylo hlavním tématem toto oblíbené ovoce. Během dopoledne také vyrobili jablíčko z papíru a jablečnou „zavařeninu“.

Projektové vyučování bylo zakončeno písničkou a ochutnávkou různých odrůd jablíček.

Foto zde

Vítání prvňáčků 18-19

V pondělí 3. září 2018 proběhlo slavnostní vítání prvňáčků v tělocvičně naší školy.

Po úvodním přivítání paní ředitelkou pozdravil prvňáčky a jejich rodiče pan starosta Pavel Dominik. Následně pomocí symbolického meče pasoval prvňáčky na žáky naší školy a zástupci školního parlamentu předali dětem dárky se školními potřebami a odznak. K příjemné atmosféře přispělo i kulturní vystoupení žáků třetích tříd.

Přejeme prvňáčkům hodně školních úspěchů a nových kamarádů.

Foto