Zač. docházky 2018

1.AB Zdravé zoubky 18-19

V pátek 26. 4. 2019 se prvňáčci zúčastnili preventivního programu ZDRAVÉ ZOUBKY. Celodenní projektové vyučování bylo zaměřeno na seznámení žáků se zásadami správné péče o zuby a na prevenci vzniku zubního kazu.

Žáci zábavnou formou plnili spoustu zajímavých úkolů a své znalosti si ověřili na interaktivní tabuli. Projektový den se dětem líbil, přinesl jim nové poznatky a bude jim i dobrým vodítkem při péči o jejich vlastní zoubky.

Foto1.AB Zdravé zoubky 18-19

Slabikářová slavnost 18-19

Žákovský parlament společně s vyučujícími na prvním stupni připravil pro nové prvňáčky akci nazvanou Slabikářová slavnost. Jak akce probíhala, popsal žák 6. B Tomáš Trávníček: „Prvně jsme došli na chodbu bílé školy, holky donesly foťák a kameru a paní učitelka Vražinová nás pustila do místnosti, kde bývá družina, abychom se převlékli do kostýmů. Počkali jsme, až zazvoní a vešli do třídy, kde jsme vybrali prvňáčka. S ním jsme šli po schodech cestou na půdu. Po cestě nám žáci četli slabiky. Na půdě Olga s Lukášem slavnostně předali dítěti Slabikář. Následoval doprovod zpět do třídy a tak se to celé opakovalo.“

Paramenťáci byli převlečeni za pohádkové bytosti a podle reakcí všech zúčastněných se akce jako každý rok povedla. Spokojení byli jak prvňáčci, tak i členové parlamentu, kterým děkuji za spolupráci a zpestření výuky.

FotoSlabikářová slavnost 18-19

1.B Jablíčkový den 18-19

V pátek 12. 10. 2018 proběhl JABLÍČKOVÝ DEN v I. B.

Žáci se seznámili s různými odrůdami jablek, jejich zpracováním a využitím.

Zábavnou formou plnili spoustu zajímavých úkolů, kde bylo hlavním tématem toto oblíbené ovoce. Během dopoledne také vyrobili jablíčko z papíru a jablečnou „zavařeninu“.

Projektové vyučování bylo zakončeno písničkou a ochutnávkou různých odrůd jablíček.

Foto zde1.B Jablíčkový den 18-19

Vítání prvňáčků 18-19

V pondělí 3. září 2018 proběhlo slavnostní vítání prvňáčků v tělocvičně naší školy.

Po úvodním přivítání paní ředitelkou pozdravil prvňáčky a jejich rodiče pan starosta Pavel Dominik. Následně pomocí symbolického meče pasoval prvňáčky na žáky naší školy a zástupci školního parlamentu předali dětem dárky se školními potřebami a odznak. K příjemné atmosféře přispělo i kulturní vystoupení žáků třetích tříd.

Přejeme prvňáčkům hodně školních úspěchů a nových kamarádů.

FotoVítání prvňáčků 18-19

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2022 byl 363 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského