2.B - projekt Zdravá výživa 18-19

Ovoce a zelenina ve zdravé výživě dětí

Podle odborné studie bylo zjištěno, že děti konzumují nezdravé potraviny a pochutiny, konkrétně jsou to hranolky, hamburgery, různé sladkosti a jiné. Proto se dne 27.11.2018 uskutečnil ve třídě II.B třídní projekt na téma ovoce, zelenina a zdravá výživa. Tento den děti přinesly do školy různé druhy ovoce a zeleniny a zároveň se oblékly v barvách  ovoce nebo zeleniny. V úvodu projektu si žáci zopakovali druhy ovoce a zeleniny a různě je třídili, pracovali s interaktivní tabulí. Hádali různé hádanky na toto téma, zarecitovali si básničky a také si zazpívali písničky o ovoci a zelenině, připojili i taneček. Současně se děti seznámily s tím, jak se různé druhy ovoce a zeleniny řeknou anglicky. Formou hry poznávaly ovoce a zeleninu po hmatu, podle čichu či chuti. Pak si žáci utvořili skupinky, ve kterých vytvářely plakáty, co je zdravé a nezdravé a sestavovali zdravý jídelníček. Vystřihovali přitom různé potraviny z letáků a nalepovali je na plakátek. Na závěr proběhla ochutnávka ovoce a zeleniny. Tento den se dětem líbil, proběhl netradiční formou.

Foto

2.AB S čerty nejsou žerty 18-19

Dne 5.12.2018 přišly děti II.A a II.B do školy oblečeny za čertíky nebo anděly. Seznámily se s lidovou tradicí – Mikulášskou nadílkou, s trestáním hříšníků čerty. Učily se jako v čertovské škole – počítaly hříchy, četly, opravovaly texty s chybami, zpívaly, kreslily, tancovaly. Také sestavovaly čertovský jídelníček. Dále si vyrobily čertovskou školu, vysvětlily přísloví o čertech a zhlédly pohádku o napraveném hříšníkovi. Projekt dětem umožnil pracovat v jiné netradiční atmosféře i v jiném oblečení (kostýmech), což umožnilo lepší angažovanost dětí ve výuce a zopakování si učiva hravou formou. Čertovské učení mělo velký úspěch.

Foto

1.B V knihovně 17-18

   V letošním školním roce navštívily děti z I. B dvakrát místní knihovnu v Poštorné. Poprvé šlo o seznámení s knihovnou. Děti poznaly, co všechno můžou v knihovně najít, objevily různá oddělení – pohádky, příběhy, časopisy, naučnou literaturu a jiné. Protože žáci uměli už nějaká písmenka, vyzkoušeli si je napsat křídou na tabuli. Luštili také různé hádanky a nakonec zvládli zábavný test.

    Při druhé návštěvě bylo pro děti připraveno téma „Zima a zimní sporty“. Nejprve děti na tabuli doplňovaly různé zimní sporty, poté si je pohybově ztvárnily, vyplnily zábavný test, poslouchaly úryvek z knížky a na závěr si vyrobily kluziště s postavičkami různých sportů, což děti velmi bavilo.

Foto

1.AB v ekocentru ve Velkých Pavlovicích 17-18

Dne 2. 5. 2018  děti z I.A a I.B navštívily Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Byl zde pro ně připraven program „ Z kytičky na kytičku“. Děti se seznámily s obyvateli včelího úlu – královnou, dělnicemi, trubci. Poznaly různé opylovače. Vyrobily si včelí domeček – plástev a také ochutnaly med.