Zač. docházky 2017

2.B - projekt Zdravá výživa 18-19

Ovoce a zelenina ve zdravé výživě dětí

Podle odborné studie bylo zjištěno, že děti konzumují nezdravé potraviny a pochutiny, konkrétně jsou to hranolky, hamburgery, různé sladkosti a jiné. Proto se dne 27.11.2018 uskutečnil ve třídě II.B třídní projekt na téma ovoce, zelenina a zdravá výživa. Tento den děti přinesly do školy různé druhy ovoce a zeleniny a zároveň se oblékly v barvách  ovoce nebo zeleniny. V úvodu projektu si žáci zopakovali druhy ovoce a zeleniny a různě je třídili, pracovali s interaktivní tabulí. Hádali různé hádanky na toto téma, zarecitovali si básničky a také si zazpívali písničky o ovoci a zelenině, připojili i taneček. Současně se děti seznámily s tím, jak se různé druhy ovoce a zeleniny řeknou anglicky. Formou hry poznávaly ovoce a zeleninu po hmatu, podle čichu či chuti. Pak si žáci utvořili skupinky, ve kterých vytvářely plakáty, co je zdravé a nezdravé a sestavovali zdravý jídelníček. Vystřihovali přitom různé potraviny z letáků a nalepovali je na plakátek. Na závěr proběhla ochutnávka ovoce a zeleniny. Tento den se dětem líbil, proběhl netradiční formou.

Foto2.B - projekt Zdravá výživa 18-19

2.AB S čerty nejsou žerty 18-19

Dne 5.12.2018 přišly děti II.A a II.B do školy oblečeny za čertíky nebo anděly. Seznámily se s lidovou tradicí – Mikulášskou nadílkou, s trestáním hříšníků čerty. Učily se jako v čertovské škole – počítaly hříchy, četly, opravovaly texty s chybami, zpívaly, kreslily, tancovaly. Také sestavovaly čertovský jídelníček. Dále si vyrobily čertovskou školu, vysvětlily přísloví o čertech a zhlédly pohádku o napraveném hříšníkovi. Projekt dětem umožnil pracovat v jiné netradiční atmosféře i v jiném oblečení (kostýmech), což umožnilo lepší angažovanost dětí ve výuce a zopakování si učiva hravou formou. Čertovské učení mělo velký úspěch.

Foto2.AB S čerty nejsou žerty 18-19

1.B V knihovně 17-18

   V letošním školním roce navštívily děti z I. B dvakrát místní knihovnu v Poštorné. Poprvé šlo o seznámení s knihovnou. Děti poznaly, co všechno můžou v knihovně najít, objevily různá oddělení – pohádky, příběhy, časopisy, naučnou literaturu a jiné. Protože žáci uměli už nějaká písmenka, vyzkoušeli si je napsat křídou na tabuli. Luštili také různé hádanky a nakonec zvládli zábavný test.

    Při druhé návštěvě bylo pro děti připraveno téma „Zima a zimní sporty“. Nejprve děti na tabuli doplňovaly různé zimní sporty, poté si je pohybově ztvárnily, vyplnily zábavný test, poslouchaly úryvek z knížky a na závěr si vyrobily kluziště s postavičkami různých sportů, což děti velmi bavilo.

Foto1.B V knihovně 17-18

1.AB v ekocentru ve Velkých Pavlovicích 17-18

Dne 2. 5. 2018  děti z I.A a I.B navštívily Ekocentrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Byl zde pro ně připraven program „ Z kytičky na kytičku“. Děti se seznámily s obyvateli včelího úlu – královnou, dělnicemi, trubci. Poznaly různé opylovače. Vyrobily si včelí domeček – plástev a také ochutnaly med.

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2022 byl 363 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského