Zač. docházky 2016

3.B - Noc s Andersenem 18-19

Noc s Andersenem, Andersen známý – neznámý

Ze čtvrtka 28. 3. na pátek 29. 3. 2019 se žáci 3. B zapojili do evropského projektu Noc s Andersenem. Náplní projektového vyučování byla reportáž se spisovatelem, zábavné činnosti o životě i tvorbě spisovatele, na níž se nahlíželo z pohledu spisovatel známý – neznámý. Žáci se seznámili s méně známou pohádkou Malenka, kterou si nejen přečetli, poslechli a shlédli, ale také zahráli jako divadelní představení a vytvořili o pohádce knihu. Celý projekt byl završen slavnostním rozkrojením dortu s názvem a datem konání akce.

Foto3.B - Noc s Andersenem 18-19

2.B Den s bramborou 17-18

 V úterý 17. 10. 2017 proběhlo u druháčků projektové vyučování Den s bramborou.

Děti se seznámily se zemědělskou plodinou - jejím původem a zpracováním. Téma provázelo celé dopoledne – počítání, jazykové hrátky, hry s bramborou, vyrábění bramborových postaviček, bramborová razítka a také výroba pokrmu z brambor.

Na závěr proběhla ochutnávka domácích pokrmů a také hodnocení nejhezčích brambor diplomem.

Foto2.B Den s bramborou 17-18

1. a 9. tř. Poslední setkání 16-17

Je tady konec školního roku. Pro deváťáky konec jejich školní docházky. A je třeba se rozloučit.

Tentokrát se prvňáčci s deváťáky setkali již naposledy. Deváťáci je pozvali na rozloučení se školou.

Prvňáčci se podívali na jejich závěrečný zábavný program, do kterého přispěli svým vystoupení s flétničkami. Nakonec si všichni zatancovali na takové minidiskotéce.

Foto zde1. a 9. tř. Poslední setkání 16-17

1. a 9. tř. Přespání ve škole 16-17

Ke konci roku byl vhodný čas na takovou skoro prázdninovou společnou aktivitu.

Prvňáčci s deváťáky se proto rozhodli přespat ve škole. Nejdříve si na školním dvoře opekli špekáčky, vydováděli se na školním hřišti a potom se už připravovali na strašidelnou stezku odvahy. Noční tmou ze sklepa až skoro na půdu šli spolu dvojice prvňáčků a deváťáků, tak jak spolu spolupracovali po celý rok. Úkolem nebylo jenom překonat strach, ale také cestou spočítat několik příkladů a v cíli oznámit správný výsledek. A kdo se bál víc - kupodivu to byly některé deváťačky.

Po stezce odvahy si ještě prvnáčci s p. učitelkou zahráli nějaké hry, připravili si třídu na spaní, udělali pyžamkovou módní přehlídku a uložili se ke spánku. Ráno se ještě společně nasnídali, uklidili třídu a už tu byla první hodina a začal další den ve škole.

Foto zde1. a 9. tř. Přespání ve škole 16-17

1.AB Výlet na hrad Veveří 16-17

Za krásného počasí odjeli prvňáčci 8.června na hrad Veveří u Brna, kde pro ně byl připraven zajímavý a poutavý program. Vyzkoušeli si zdobení látek potiskem, střelbu z kuše, prohlédli si repliky chladných zbraní a výstavu loutek.. Pro pobavení bylo připraveno představení „Pohádka pro dva furianty“. Na závěr následovala prohlídka hradu Veveří s průvodcem. Děti odjížděly z výletu s nadšením.

Foto1.AB Výlet na hrad Veveří 16-17

1. a 9. tř. U deváťáku v jazykové učebně 16-17

Společně se učíme jazyky by se dala nazvat čtvrtá společná akce 1.A a 9.A. „Velcí“ tentokrát pozvali „malé“ do jazykové učebny, kde si pro ně připravili seznámení s jazyky, které se učí. Nejdříve se svým malým spolužákům představili v angličtině, němčině a ruštině, stručně jim představili jednotlivé země a zkoušeli, jestli už prvňáčci něco umí říct. Přestávku strávili prvňáčci na chodbě a ve třídě mezi velkými žáky, což si někteří očividně užívali. Potom se začali spolu učit. Nejdříve se učili počítat do deseti ve všech jazycích a potom se při jednoduché hře pokoušeli pozdravit a naučit otázky Wie heißen Sie?, What’s your name? nebo Как тебя зовут? Akce splnila svůj účel - „malí“ měli nový zážitek a „velcí“ zjistili, že vysvětli srozumitelně, třeba i jednoduchou věc, nemusí být až tak jednoduché.

Foto zde1. a 9. tř. U deváťáku v jazykové učebně 16-17

1.A Na benefičním koncertě 16-17

V neděli 21. 5. 2017 proběhl na hotelu Celnice benefiční koncert ve prospěch Dětského domova v Mikulově, kterého se zúčastnili také žáci1.A.Vystoupili zde s nacvičenými písněmi, které se žáci naučili v rámci hudební výchovy na flétnu. Jsme rádi, že jsme mohli několika písničkami podpořit pořádanou akci.

Foto1.A Na benefičním koncertě 16-17

1. a 9. tř. - Den Země 16-17

Třetí společnou akcí IX.A a I.A byl 4. 5. 2017 Den Země, který se obě třídy se ho rozhodly strávit v přírodě.

Paní učitelky pro ně připravili hru, které se říká šipkovaná. Malí i velcí kluci šli první, dělali šipky a dávali úkoly, které také plnili. Holky vyšly později a tyto úkoly plnily. Prvním úkolem pro všechny dvojice (týmy) bylo vymyslet nějaké jméno, které budou používat i při dalších společných akcích. Při procházení Poštornou to byly úkoly - do mapy napiš názvy ulic, a co znamenají dopravní značky. Cestou do lesa deváťáci prvňáčkům vysvětlili koloběh vody v přírodě, společně si zazpívali písničky o zvířátkách, ukázali jim busolu a jak se podle ní vydat na sever nebo na východ. V lese hádali hádanky, na obrázcích poznávali zvířátka a nakonec si zahráli na schovávanou.

Za splněné úkoly dostali „malí“ krásně barevné motýlky - magnetky a sice unaveni, ale spokojeni odcházeli domů.

Foto zde1. a 9. tř. - Den Země 16-17

1.AB Z kytičky na kytičku 16-17

V úterý 2. 5. 2017 prvňáčci navštívili EKO centrum Trkmanka ve Velkých Pavlovicích, kde se v rámci programu Z KYTIČKY NA KYTIČKU seznámili - proč jsou důležití opylovači jako včela, vosa, čmelák a prakticky si vyzkoušeli nasávat nektar z květů do pipetky. Seznámili se s životem včel a jejich přínosem pro člověka. Na závěr si vytvořili včelí plást z papíru. Program byl poutavý, zaujal všechny děti.

Foto1.AB Z kytičky na kytičku 16-17

1.B Den Země ve Valticích 16/17

U příležitosti Dne Země se žáci I.B zúčastnili programu „ Utajený svět našich zahrad, luk a polí“ v Zemědělském muzeu ve Valticích.

Program byl zaměřen na hmyz našeho regionu. V rámci programu děti plnily spoustu zajímavých přírodovědných úkolů, prohlédly si sbírku motýlů a brouků. Na výstavě pro ně bylo připraveno také imitované mraveniště, ve kterém se mohly na chvilku proměnit v mravenčí obyvatele a prozkoumat neobyčejný život tohoto hmyzu.

Žáci zhlédli rozsáhlou výstavu živočichů našeho regionu. Vyzkoušeli si také pocitový chodník a na závěr si v dílničkách vytvořili „hmyzí hotel“ z květináčků pro hmyz. Děti odcházely s nadšením, program se jim velice líbil.

Foto zde1.B Den Země ve Valticích 16/17

1.AB Velikonoce u nás a ve světě 16-17

Středeční dopoledne před velikonočními prázdninami se neslo v 1. třídách ve znamení Velikonoc. Děti se zábavnou formou seznámily s tradicemi nejen u nás ale i ve světě. Součástí tématicky zaměřeného dopoledne bylo malování kraslic, pletení pomlázky, velikonoční hry a soutěže, koledování nanečisto i ochutnávka beránka. Děti odcházely s nadšením.

Foto1.AB Velikonoce u nás a ve světě 16-17

1.A Po stopách jara 16-17

Děti z 1.A si v úterý 4. 4. 2017 vyzkoušely, že učit se jde nejen ve škole.
Na celé dopoledne se stali výzkumníky, kteří se pohybovali v přírodě a objevovali, zaznamenávali změny přírody během jara.

Součástí byly také kolektivní hry, soutěže, návštěva nedaleké stáje a výuka pod rozkvetlými stromy. Procházka přírodou a výuka v přírodě byla ukončena otázkou dětí: „A kde se budeme učit příště?“

Foto1.A Po stopách jara 16-17

1.A Veselé zoubky 16-17

První březnový týden se děti 1. tříd seznámily s projektem „Veselé zoubky“.Celodenní projektové vyučování bylo zaměřeno na seznámení žáků se zásadami správné péče o zuby a prevencí vzniku zubního kazu. Žáci zábavnou formou plnili spoustu zajímavých úkolů, plnili pracovní listy a ověřovali si své znalosti na interaktivní tabuli. Všichni měli velkou radost a slíbili, že se o své zoubky budou řádně starat.

Odměnou jim byl preventivní balíček od společnosti DM drogerie markt s.r.o. Každého jistě potěšil zubní kartáček, zubní pasta, přesýpací hodiny pro správnou dobu čištění zubů, žvýkačky bez cukru a informační brožura pro rodiče.

Foto1.A Veselé zoubky 16-17

1. a 9. tř. - Bruslení 16-17

Další společnou akcí deváťáků s prvňáčky (nejstarších žáků s nejmladšími) bylo v únoru 2017 společné bruslení na zimním stadionu.

Hned u školy každý deváťák vzal svému prvňáčkovi brusle, na stadionu mu pomohl s obtížným obouváním brusli a potom si už společně jenom užívali bruslení. Zpestřením byl společný štafetový závod dvojic a drobné hry. Zvládnou cestu na stadion bruslení a cestu zpět v deštivém počasí bylo pro prvňáčky náročné a tak se na zpáteční cestě nechali svými staršími kamarády i „poponášet“.

Deváťáci byli překvapeni bruslařským uměním roztomilých prvňáčků a snažili se „neudělat si na ledě ostudu“. Pro všechny to bylo to příjemné sportovní dopoledne.

Video

Foto zde1. a 9. tř. - Bruslení 16-17

1.AB Masopust 16/17

Středa 22. 2. 2017 byla v prvních třídách Základní školy Komenského ve znamení Masopustu.

Vše začalo nadšenými pohledy žáků i učitelů v nejrůznějších maskách.

V průběhu dne se žáci seznámili s masopustními tradicemi, vyzkoušeli si své vědomosti z českého jazyka a matematiky v připravených úkolech. Seznámili se s tradičními písněmi a nechybělo také ochutnávání čerstvě usmažených koblížků.

Závěrečnou tečkou dne byl masopustní rej, při kterém si žáci zahráli hry a zatancovali známé tanečky.

Video

Foto zde1.AB Masopust 16/17

1.A bruslení 16/17

První pololetí uteklo jako voda a žáčci prvních tříd dostali své první vysvědčení. Za úspěšně absolvovaný půlrok čekaly na žáky 1.A sladké medaile, vysvědčení plné jedniček a bruslení na zimním stadionu.Žáci zde nazuli brusle a užívali si sportovního dopoledne, při kterém plnili na ledě nejrůznější soutěže, bruslili dle svých zájmů a na závěr dostali za zvládnutý slalom puk od hokejového klubu HC Lvi Břeclav. Děti odcházely ze zimního stadionu s červenými tvářičkami a šťastnými jiskrami v očích. Nyní vzhůru do druhého pololetí.

Foto zde1.A bruslení 16/17

1. a 9. tř. První setkání 16-17

Jako před devíti lety se cítili deváťáci při návštěvě první třídy. Zavzpomínali si na své začátky na základní škole, na první písmenka i na to, jak obtížné bylo přečíst první slovo. A právě zavzpomínání si na devět uplynulých let učení - „mučení“, úspěchů, neúspěchů, pochval, průšvihů a kamarádství je cílem projektu, který si deváťáci připravili spolu s prvňáčky.

Během společně strávených chvil si starší nejen zavzpomínají, ale také připraví několik zajímavých a zábavných akcí pro mladší spolužáky. Mladší se nejen pobaví, ale také se mohou třeba začít těšit na to, co je pěkného ve škole čeká.

První setkání bylo seznamovací. Malí a velcí vytvořili mezi sebou dvojice, ve kterých budou spolupracovat - soutěžit, hrát si, ale také se učit. Zbytek hodiny jazyka českého strávili v učebně a společně řešili úkoly, které pro ně v počítačovém programu připravil pejsek Alík.

Video zde

Foto zde1. a 9. tř. První setkání 16-17

1.AB Slabikářová slavnost 16-17

Ve středu 30. 11. 2016 proběhlo na naší škole slavnostní předávání SLABIKÁŘŮ žákům prvních tříd.Děti za doprovodu členů žákovského parlamentu musely prokázat své čtenářské dovednosti.

Při svém putování na tajemnou půdu prvňáčci zvládli nejen čtení písmen, ale také slabik a slov.

Za odměnu dostali SLABIKÁŘ, se kterým se radostně vrátili do třídy.

Foto zde1.AB Slabikářová slavnost 16-17

1.AB Projektové vyučování - Malá čarodějnice 16/17

Slavnost čarodějů, čarodějnic a strašidel

Ve čtvrtek 3. 11. proběhlo v prvních třídách projektové vyučování motivované příběhem Malé čarodějnice.

Žáci se při skupinových i individuálních činnostech pokoušeli řešit nejrůznější úkoly, se kterými se Malá čarodějnice běžně ve své škole čarodějnic potkává. Nechybělo počítání, čtení, tvoření ani míchání lektvarů.

Vše žáci zvládli bez potíží a celé dopoledne završili tanečkem strašidel.

Foto zde1.AB Projektové vyučování - Malá čarodějnice 16/17

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2022 byl 363 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského