Zač. docházky 2015

2.AB Den se stolním tenisem 16-17

V úterý 23. 5. se druháci zúčastnili na zimním stadionu „Dne se stolním tenisem“ pod záštitou místostarosty města Břeclavi.Děti soutěžily a na jednotlivých stanovištích sbíraly razítka, za která dostávaly drobné odměny. Také měly možnost vyzkoušet si ping-pong a zhlédnout exhibici s reprezentanty ve stolním tenise.

Foto2.AB Den se stolním tenisem 16-17

2.AB "Mrkvičkový" den 16-17

Dne 4. 4. 2017 žáci 2. A a 2. B slavili „Mezinárodní den mrkve“.Během projektového dne si povídali, proč je mrkev důležitá, kdy a kde byla objevena, jaké má účinky na lidský organismus.

V druhé části dopoledne si děti samy vyrobily mrkvičkový salát, ochutnaly mrkvovou buchtu a mrkvovou pomazánku. Všem moc chutnalo. Na závěr si žáci vyrobili mrkvičku z papíru a zhlédli pohádku. Netradiční školní den se vydařil.

Foto2.AB "Mrkvičkový" den 16-17

1.AB Slabikářová slavnost 15-16

Dne 19. 11. 2015 proběhla SLABIKÁŘOVÁ SLAVNOST prvňáčků, kdy za doprovodu pohádkových bytostí musely děti prokázat základní čtenářské dovednosti při čtení slabik, slov a vět.Cílem jejich čtenářského putování byla čarovná půda, kde jim byl předán zasloužený SLABIKÁŘ.

Všechny děti byly spokojeny a první náročnější úkol zvládly na výbornou.

Foto zde1.AB Slabikářová slavnost 15-16

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2022 byl 363 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského