Školní rok 2014/2015

Školní rok 2014/2015

Firma AZ - fruit s. r. o. zastoupená p. Kamilem Zugarem poskytla prostřednictvím Školního spolku Komenský finanční odměnu ve výši         15 000,- Kč  na podporu zlepšení prostředí školy a zkvalitnění vzdělávacího procesu školy.

 

 

 

 

 

SPONZOŘI ŠKOLNÍHO PLESU

 

Vedení školy děkuje všem sponzorům, kteří podpořili věcnými a finančními dary náš 8. školní ples.

 

Hlavní ceny do tomboly věnovali:

ELEK – p. Bartoš, Město Břeclav, Ing. Vajbar, Hotel Celnice – p. Nešpor,
p. Husičková, LAMÉ Břeclav, p. Martinek, p. Charvát, Ing. Varadínek,
BAU SYSTEME Mikulov, p. Pekajová, manželé Baránkovi, p. Janota, DISTR Mikulov, IRMGROUP Břeclav

 

Finančními prostředky ples podpořili tito rodiče:

p. Lorenc (4.A) – 2.000,- Kč

MUDr. Zapletalová (9.A) – 1.000,- Kč

manželé Činčalovi (1.B) – 500,- Kč

p. Bravená (9.A) – 300,- Kč

p. Helešicová (3.A) – 200,- Kč

p. Štefka (3.A) – 200,- Kč

p. Zdenek Pláteník (8.B) – za zajištění a darování vína na všechny stoly.

 

Věcné ceny do tomboly věnovali:

p. Trubačová, p. Ševčíková, PENAM Břeclav, Ing. Vajbar, Mgr. Uhlířová, Hutní materiál Břeclav, Lékárna Dr. Max, p. Letochová, p. Jůn, p. Pekajová,

p. Kučerová, p. Chlumecký, p. Bartošková, p. Kuriálová, p. Cyprisová,

p. Limová, fi, NIKA, p. Švéda, p. Gálová, manželé Hromadovi, p. Husičková, ADRIA Gold, p. Kučera, manželé Kubíkovi, p. Stachovičová, p. Žůrek, manželé Bajzovi, p. Grbavčic, p. Slavík, Autoškola – p. Novotná, p. Klimovičová, fi, IRMGROUP, Chevron Mikulov, Gumotex Břeclav, p. Planá, p. Merdová, Vinařské sklepy Bořetice, fi. LA FOOD, manželé Baránkovi, p. Haluza,

p. Hlávka – fi. Tempovit, Ovoce, zelenina – p. Snopek, YARO Catering,

p. Koníčková, p. Hasil, p. Rástočný, Papírnictví Miškeříková Břeclav,

p. Čadová, MUDr. Kašpar, p. Hřebačková, p. Vlašic, manželé Letákovi, p. Král, p. Suchánková, lékárna HERBANA, ALTIS GROUP, manželé Vyhňákovi, manželé Muchovi, Karlova pekárna Břeclav, p. Mračnová, Květinka p. Hyclová, p. Suchomelová, p. Jaborník, Česká spořitelna Břeclav, p. Ručka, p. Hasil,

p. Dvořáčková, p. Cupalová, p. Fialková, manželé Baťkovi, Potraviny Hraniční Poštorná, fi. WEXPA, p. Bator, masna Krásno, p. Šedivá, Kosmetický salón Gabriela, p. Kučerová, p. Odehnalová, p. Wozar, p. Pekaj, Salon Šuta,        

p. Opavská, p. Mueller, Autodíly – p. Vykoukal, Impuls móda, salon ŠARM, p. Marková, p. Nešpor, Studio Soullad, salon GLITTER, p. Čáchová,

p. Moravčíková, p. Davčíková, p. Hradilová, p. Adamcová, p. Karlínová, Ing. Kabelka, p. Janíková – Belžíková, p. Tureček, RACIO Břeclav, p. Obořil, Květinové studio Kopretina Břeclav.