Komenského 2, příspěvková organizace

Čtenářský klub 19-20

ctenarsky klub 19 20

     Letos již třetím rokem pokračuje na naší škole čtenářský klub. V tomto školním roce 2019/2020 se ho zúčastnilo 12 dětí třetích tříd. Děti absolvovaly celkem 16 čtenářských lekcí. Cílem klubu bylo u dětí probudit zájem o čtenou knihu. Čtení knih vede k rozvoji slovní zásoby, fantazie, představivosti i zlepšení pravopisu. Úkolem čtenářského klubu byly tři základní pilíře 1) vybrat si knihu 2) představit knihu ostatním 3)odnést si knihu domů.

     Během lekcí se děti seznámily s různými spisovateli, básníky a jejich díly (např. Jiří Žáček, Josef Lada, Božena Němcová, Karel Čapek, Eduard Petiška). Také hlasitě četly knihu na pokračování O chytré kmotře lišce od Josefa Lady, plnily různé zábavné kvízy a rébusy, potichu si četly vybranou knihu ze školní knihovničky, zvolenou knihu děti představovaly ostatním ( autor, ilustrátor, děj, hlavní postavy atd. ), pracovaly se čtenářskými kostkami.

     Několik lekcí absolvovaly děti v místní knihovně v Poštorné, kde byl pro ně vždy připraven zajímavý program. Seznámily se zde pokaždé s novou knihou, kterou nahlas četly, prohlížely si ilustrace a plnily různé zajímavé úkoly a pracovní listy. Např. sestavovaly dohromady rozstříhaný příběh, který si předtím přečetly, hledaly slova opačná, doplňovaly slova do vět atd. Také si vždy potichu četly vybranou knihu v prostředí knihovny.

     Rozvoj čtenářské gramotnosti má v dnešní době určitě svůj význam.

Mgr. Hana Zajícová

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1.1.1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 560 žáků
 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2020 byl 366 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského