Čtenářský klub 19-20

ctenarsky klub 19 20

     Letos již třetím rokem pokračuje na naší škole čtenářský klub. V tomto školním roce 2019/2020 se ho zúčastnilo 12 dětí třetích tříd. Děti absolvovaly celkem 16 čtenářských lekcí. Cílem klubu bylo u dětí probudit zájem o čtenou knihu. Čtení knih vede k rozvoji slovní zásoby, fantazie, představivosti i zlepšení pravopisu. Úkolem čtenářského klubu byly tři základní pilíře 1) vybrat si knihu 2) představit knihu ostatním 3)odnést si knihu domů.

     Během lekcí se děti seznámily s různými spisovateli, básníky a jejich díly (např. Jiří Žáček, Josef Lada, Božena Němcová, Karel Čapek, Eduard Petiška). Také hlasitě četly knihu na pokračování O chytré kmotře lišce od Josefa Lady, plnily různé zábavné kvízy a rébusy, potichu si četly vybranou knihu ze školní knihovničky, zvolenou knihu děti představovaly ostatním ( autor, ilustrátor, děj, hlavní postavy atd. ), pracovaly se čtenářskými kostkami.

     Několik lekcí absolvovaly děti v místní knihovně v Poštorné, kde byl pro ně vždy připraven zajímavý program. Seznámily se zde pokaždé s novou knihou, kterou nahlas četly, prohlížely si ilustrace a plnily různé zajímavé úkoly a pracovní listy. Např. sestavovaly dohromady rozstříhaný příběh, který si předtím přečetly, hledaly slova opačná, doplňovaly slova do vět atd. Také si vždy potichu četly vybranou knihu v prostředí knihovny.

     Rozvoj čtenářské gramotnosti má v dnešní době určitě svůj význam.

Mgr. Hana Zajícová