Nabídka školní družiny

Vážení rodiče,

v případě Vašeho zájmu nabízíme Vám v době ředitelského volna 29. 6. – 30. 6. 2020 pro žáky 1. stupně provoz školní družiny.

Činnost školní družiny bude probíhat od 8:00 – 14:30 hod., je nutno objednat oběd. Vzhledem k organizaci je třeba závazně přihlásit své dítě vedoucí vychovatelce do pátku 19. 6. 2020. De vnitřního řádu školní družiny č.j. ZŠKO 28/2019 bude družina v provozu, pokud bude počet přihlášených účastníků minimálně 15.

V Břeclavi 11. 6. 2020                                                                                                                                          Mgr. Polanská Yveta

                                                                                                                                                                                    ředitelka školy