Školní družina - přihláška na r. 2020/2021

Rodiče, kteří mají zájem o školní družinu ve školním roce 2020/2021 žádáme o předání vyplněné přihlášky a zápisního lístku vedoucí vychovatelce ŠD J. Snopkové, nejpozději do 14.6. 2020.

Dokumenty (přihláška, zápisní lístek) ke stažení na těchto webových stránkách.

Jana Snopková