Informace pro žáky 9. ročníku

Vážení rodiče a žáci 9. ročníku,

jistě také s napětím sledujete, jak se situace vyvíjí a není pro vás novinkou, že od 11. května bude pro dobrovolníky z řad žáků 9. ročníku škola opět otevřena.

Náplní bude především příprava na přijímací zkoušky – takže český jazyk a matematika dvakrát v týdnu dle následujícího rozvrhu:

Pondělí – 1. hod. – matematika

2. hod. – český jazyk

Středa – 1. hod. – český jazyk

2. hod. – matematika

Výuka bude organizována podle následujících nařízených pokynů MŠMT – viz příloha č. 1.

Pokud za výše uvedených podmínek máte zájem o zařazení do výuky, prosím o závazné přihlášení přes Bakaláře na moji adresu do čtvrtka 7. 5. 2020 do 8.00 hod.

V případě přihlášení Vašeho dítěte je nutno vyplnit čestné prohlášení „O neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ – příloha č. 2. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka podepsané toto prohlášení (přinese žák), bez podepsaného prohlášení nebudou žáci do školy vpuštěni.

Děkuji za pochopení a přeji pevné zdraví!

Příloha č. 1                                                                                                                                                             Mgr. Polanská Yveta

Příloha č. 2 - čestné prohlášení                                                                                                                                    ředitelka školy