Komenského 2, příspěvková organizace

Školní kolo v recitaci 19-20

recitace 19 20Na druhém stupni naší školy jsme již tradičně pořádali školní kolo v recitaci. Soutěž se uskutečnila 5. února v jazykové učebně.

Všichni žáci, kteří se na to cítili, se mohli přihlásit a přinést si vybraný text. Zájemců bylo zpočátku hodně, ale nakonec zaúřadovala chřipka a řady soutěžících prořídly.

Po samotné recitaci nás s paní učitelkou Pláteníkovou čekalo nelehké rozhodování, jelikož úroveň některých soutěžících byla skutečně velká a my dlouze debatovali o tom, kdo by měl skončit na vítězných místech.

V první kategorii (6. a 7. ročník) obsadila třetí místo Adéla Jeřábková z 6. A, jako druhý se umístil Štěpán Kristýn z 6. A a na první příčku vystoupala Karolína Hanáková z 6. A, jejíž zdařilý přednes z knihy „Domov pro Marťany“ ocenili i ostatní recitátoři a Karolínu v tajném hlasování zvolili jako nejlepší.

V kategorii starších žáků (8. a 9. ročník) soutěžily pouze dívky. Tereza Kubíková z 9. A skončila na třetím místě, na druhé místo vyšplhala Viktória Brindzová z 9. A a nejvýše v této kategorii skončila Tereza Baranovská z 8. B s příjemně přednesenou básní „Zpěv ptáků“. Diváckou soutěž této kategorie vyhrála Tereza Kubíková.

Do okresního kola soutěže postupuje Karolína Hanáková, držme jí palce, aby naši školu co nejlépe reprezentovala.

Chtěl bych všem účastníkům poděkovat a doufám, že i když třeba nevyhráli, na recitaci nezanevřou a pokusí se nás ohromit v příštích ročnících.

Mgr. Michal Škamrada

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1.1.1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 560 žáků
 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2020 byl 366 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského