Komenského 2, příspěvková organizace

Pythagoriáda 19-20

Koncem ledna 2020 na naší škole proběhla matematická soutěž Pythagoriáda. Jedná se o řešení 15 logických úloh po dobu 60 minut. Nejlepší žáci budou naši školu reprezentovat v březnu na okresním kole, které se bude konat na ZŠ Slovácká v Břeclavi. Na prvních příčkách v jednotlivých kategoriích se umístili: 
5. ročník:  1. Erik Vajbar
                    2.-3. Matěj Fojtík, Nela Podhradská
6. ročník:   1. - 2. Patricie Růžičková, David Jůn
                     3. - 6. Natálie Džunová, Karolína Hanáková, Lucie Radkovičová, Michal Baránek
7. ročník:   1. Tomáš Trávníček
                     2. - 3. Adam Mračna, Aneta Krejzová
8. ročník:   1. Tomáš Úlehla
                     2. - 3. Nguyen Viet Quoc, Simona Baránková
Všem zúčastněným žákům děkujeme za aktivní přístup.                                      Mgr. Jitka Chlumecká

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1.1.1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 560 žáků
 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2020 byl 366 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského