Projekt Učíme se podnikavosti 18-19

Ve školním roce 2018/2019 jsme se společně s Mgr. Škamradou zúčastnili projektu Učíme se podnikavosti, který organizuje SCHOLA EMPIRICA. V rámci tohoto projektu se žáci naší školy setkávají se situacemi rozvíjející jejich „podnikavost“. Podnikavost není jen dalším z obsahu klíčových kompetencí, ale ona sama se dá za speciální klíčovou kompetenci považovat. Byly nám poskytnuty pracovní listy a školení, které jsme rádi využili. Pořádali jsme i prezentace ve škole, kde jsme představovali námi zpracované pracovní listy, vzorové hodiny, práci školního časopisu a parlamentu apod.
Žáci svou „podnikavost“ rozvíjí jak v rámci určitých hodin, tak i v časopise, parlamentu apod. V příštím školním roce se budeme účastnit stáže v Anglii, při níž doufáme, že se něčemu novému přiučíme a budeme to moct realizovat na naší škole.
Mgr. Lukáš Jaborník