Relaxační zóna 18-19

V rámci projektu pro zvýšení podnikavosti u žáků jsme se na jaře pustili do výroby zahradního nábytku. Projekt nese název KaPoDaV a je garantován školským zařízením environmentální výchovy Lipka za účasti dotovaného program Evropské unie. Projekt vzešel z iniciativy žákovského parlamentu. Na výrobě se podíleli žáci druhého stupně.
Miniprojekt řeší potřebu žáků klidně posedět, promluvit si, odreagovat se a zrelaxovat v parných dnech ve stinných místech na školní zahradě. Jak již bylo zmíněno, nápad iniciovali členové žákovského parlamentu. Zároveň se tato idea zamlouvala i vedení školy a ostatním pracovníkům, takže ohlas byl vcelku pozitivní.
Cílem je vytvořit venkovní odpočinkovou zónu, která by sloužila jak pro žáky, tak i zaměstnance školy. Zóna bude využita nejen při přestávkách, ale i při výuce. Žáci zde budou mít možnost se setkávat, trávit společně volný čas a samotnou výrobou si osvojí další schopnosti a dovednosti související s podnikavostí.
Na výrobu jsme potřebovali dřevěné palety. Ty jsme získali od sponzorů, které jsme oslovili. Dřevěný materiál jsme nařezali, obrousili a spojili vruty do předem určených tvarů. Následovalo lakování. Pro větší pohodlí jsme zakoupili polštářky, „podsedáky“ a jiné textilie.
Během budování odpočinkové zóny byly rozvíjeny jak praktické dovednosti, tak i komunikační. Žáci si dokázali uvědomit své silné stránky a na jejich základech si rozdělili činnosti. Využívali při tom asertivity, dokázali analyticky a kriticky uvažovat, posílili svoji vůli, týmového ducha, trpělivost a zručnost.
Velký dík patří nejen žákům, ale i jejich vyučujícím. Největší dík však zaslouží pan školník, jelikož bez jeho zkušeností, vize, vedení a pomoci bychom jen horko těžko takto efektivně a rychle odpočinkovou zónu zbudovali.

Mgr. Jaborník