Výtvarné soutěže 18-19

Ptáci našich zahrad
I uprostřed zahrad a parků můžeme obdivovat různé druhy ptáků, poslouchat jejich hašteření a namlouvání a pozorovat je při shánění potravy. Chlapci a děvčata naší školy se zapojili do soutěže, kterou vyhlásila Duhovka, středisko volného času. Nakreslili mnoho ptáčků – špačky, kosy, vrabce, pěnkavy, sýkorky. Odborná porota vybrala nejlepší práce v jednotlivých kategoriích a na květnové vernisáži ocenila vítěze. Mezi nejlepšími se umístili tito žáci:
2. kategorie (1. a 2. třída) – Tomáš Hrdina
4. kategorie (5.a 6. třída) – Patricie Růžičková, Vanessa Charvátová, Aneta Krejzová
Blahopřejeme!

Železniční stanice Břeclav – 180 let s vlaky
Břeclavské muzeum vyhlásilo soutěž k významnému jubileu břeclavské železniční stanice. Organizátorům se sešlo celkem 149 výtvarných děl. Hodnotící komise práce posoudila a vybrala jedenáct nejlepších. Ocenění autorů vítězných prací proběhlo 7. června na pěší zóně před gymnáziem. Mezi oceněnými byli i zástupci naší školy – David Bartaušic ze 2. třídy obsadil 2.místo a Veronika Adámková ze IV.A se umístila na 3. místě. Speciální cenu poroty získala Pavla Botošová z IX.A. Vybrané práce jsou vystaveny v Lichtenštejnském domě.

Blahopřejeme!

 

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Výsledky okresního kola soutěže "Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019 ".

Mezi tři nejzdařilejší díla byly vybrány  práce Anežky HRUBÉ z 2.B a Jany Lanak VU THI  z 8.A.

Slavnostní vyhlášení  výsledků okresního kola se uskuteční v úterý 25. června 2019 v 17 hodin v kulturním sále obce Horní Bojanovice.

Vítězům blahopřejeme                         

PaedDr. Eva Hanušová a  Mgr. Cimbálková