Dopravní den pro prvňáčky 18-19

Ve středu 12. 6. 2019 se žáci prvních tříd zúčastnili preventivního programu JAK SE CHOVAT NA ULICI, NA HŘIŠTI I NA SILNICI ANEB DOPRAVNÍ DEN PRO PRVŇÁČKY, který se konal na dopravním hřišti v Břeclavi.
Prvňáčci se dověděli základní informace o pravidlech silničního provozu a vyzkoušeli si jízdu na jízdních kolech a koloběžkách podle dopravních značek a semaforů.
Na závěr programu byli žáci odměněni drobnými dárky, které pro ně připravila Městská policie Břeclav.

Mgr. Milena Vražinová