4. ročník - dopravní výchova 18-19

V jarním období byla opět přichystána pro žáky 4. tříd dopravní výchova, která navazovala na podzimní část. Výuka tentokrát obsahovala pouze část teoretickou, protože počasí nedovolilo dětem jít ven.

Žáci si ve třídě zopakovali dopravní značky, řešili situace na křižovatkách a mluvili o bezpečném chování na silnicích.

Na závěr si napsali a vyhodnotili dopravní test. Výuka bude pokračovat i v 5. ročníku.

Mgr. Eva Cyprisová