Školní kolo ve skoku vysokém 18-19

V měsíci březnu proběhlo na naší škole školní kolo ve skoku vysokém. Zúčastnilo 82 žáků, kteří soutěžili ve dvou kategoriích – mladší(5.,6.,7.tř.) a starší(8.,9.tř.). Výkony žáků byli různé, někteří si vytvořili osobní rekordy, jiní vyrovnali a objevily se i slzičky z neúspěchu.

 Po školním kole následují další skokanské soutěže, a to Lednická laťka a Břeclavská laťka. Nejhodnotnějším výkonem byl skok Ivy Schejbalové, který měřil 140cm. Za zmínku stojí i výkon Nikol Helešicové, který byl 135cm. Obě žákyně jsou ze 7.A.

Mgr. Zuzana Pappová

Výsledky