Čtenářský klub na naší škole 18-19

          V minulém i letošním školním roce na naší škole probíhal čtenářský klub. V loňském školním roce se ho zúčastnily děti 3. a 4. tříd, letos druháci. Děti absolvovaly celkem 16 lekcí za rok. Čtení knih vede k rozvoji slovní zásoby, fantazie, představivosti i zlepšení pravopisu. Cílem čtenářského klubu byly tři základní pilíře 1) vybrat si knihu 2) představit knihu ostatním 3) odnést si knihu domů. Během lekcí děti četly různé knihy dle vlastního výběru ze školní knihovničky, povídaly o nich ostatním, pracovaly se čtenářskými kostkami. Vyprávěly ostatním o hlavních postavách knih, o tom kde se děj odehrává, kdo je autor a ilustrátor, jestli mají s hlavními postavami něco společného a jiné.V průběhu lekcí se děti seznámily také s různými spisovateli a jejich díly ( např. Jiřím Žáčkem, Josefem Ladou, Boženou Němcovou, Karlem Čapkem, Eduardem Petiškou atd.).

         Několik lekcí absolvovaly děti také v místní knihovně v Poštorné, kde byl pro ně vždy připraven zajímavý program. Děti si zde mohly číst knihy v prostředí knihovny. Četly zde různé knihy nahlas i potichu, plnily rozmanité zajímavé úkoly. Některé děti si odnesly domů přihlášku do knihovny.

        Rozvoj čtenářské gramotnosti má v dnešní době určitě svůj význam.

Mgr. Hana Zajícová