Zlatý Ámos

zlaty amos20. února jsme se vydali do Zlína podpořit pana učitele Jaborníka v anketě Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele. Vyrazili jsme z Břeclavského nádraží v 7:00, do Zlína jsme dorazili okolo 9:30 a v 11:00 bylo slavností zahájení. Potom následovaly obhajoby, kde jsme měli říct, proč je podle nás pan učitel nejlepší na škole. Nakonec se k nám přidal i pan učitel, aby s námi odpověděl na otázky poroty. Když se na řadu dostali všichni učitelé a jejich žáci, porota musela rozhodnout, kdo se stane Zlatým Ámosem. V 13:00 bylo slavnostní vyhlášení, kde jsme se dozvěděli, kdo se stal vítězem ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Pan učitel se bohužel Zlatým Ámosem Jihomoravského kraje nestal, ale i přes to jsme si to užili a byla to skvělá zkušenost.

Adéla Gálová, 9.A

Zlatý Ámos je soutěž o nejoblíbenějšího učitele, což je hodně subjektivní. Rozhodně se za něj nepovažuji, ale lhal bych, kdybych řekl, že mě nominace nepotěšila. Děkuji za ní mojí třídě 9.A, která to všechno vymyslela. Můj díky patří také všem žákům, kteří mě svým podpisem podpořili. Na druhou stranu jsem nyní zavázán, abych nepolevil a pracoval s žáky jako doteď. 

Upřímně si myslím, že takovéto ocenění by si zasloužili všichni učitelé na naší škole. Možná se vám to nemusí zdát, ale věřte, že každému z učitelek a učitelů záleží na tom, aby z vás vyrostli slušní a vzdělaní lidé. A takových v současné době moc není. Můžu s klidným svědomím říct, že pro to dělají opravdu maximum. Vím to, protože s nimi sdílím jedno místo ve sborovně a vidím, jak makají. Proč tohle všechno píšu? Možná proto, abych žáky trošku popostrčil a aby si uvědomili, že se Zlatý Ámos vyhlašuje každý rok J .

Mgr. Lukáš Jaborník