Přirodopisná exkurze 18-19

Muzeum naftového dobývání a geologie

Žáci deváté  třídy  navštívili v úterý 19.2.2019 Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně.

Muzeum tvoří vnitřní expozice a venkovní technologický park v okolí budovy muzea. První výstavní sál nabízí expozici Historie průzkumu a těžby „nafty“ a zemního plynu na Moravě, Slovensku a v Rakousku. Ve druhém sále se žáci seznámili se způsobem „Jak najít ložiska“, „Jak se k těmto zdrojům dostat a poznat je“ a konečně „Jak je vytěžit“. Třetí sál představuje expozici geologie. V okolí budovy muzea měli žáci možnost prohlédnout si technologický park.

Vyprávění geologů bylo zajímavé, poučné i zábavné. Žáci reagovali na všechny dotazy správně a rychle. Měli možnost si prohlédnout  bohatou sbírku minerálů, hornin i zkamenělin. Návštěva muzea splnila určitě svůj účel.

„Bylo to takové velké opakování a shrnutí učiva o nerostech a horninách.“(žáci IX.A).

Mgr. Zuzana Pappová