Návštěva divadla 18-19

Každoročně se snažíme alespoň jednou za rok navštívit s žáky druhého stupně divadlo. I tento rok jsme se vydali – tentokrát do Mahenova divadla. Dne 30. 1. jsme vyjeli autobusem s většinovým zastoupením žáků z 8. a 9. ročníku, pouze dvě žačky ze 7. třídy doplnily naši výpravu za kulturou.

Po příchodu a počátečním chaosu u šaten jsme měli čas si budovu prohlédnout. Žáky sice nejvíce zajímal bufet, který vzali ztečí, ale i na nich bylo vidět, že se jim vkusný interiér Mahenova divadla líbí.

Samotné vystoupení začalo tři čtvrtě hodiny po příjezdu. Neslo název Něco za něco. Scénář k tomuto představení nenapsal nikdo jiný než ten nejpovolanější – William Shakespeare. Při výběru, kam pojedeme, jsme měli obavy, aby vystoupení nebylo pro žáky příliš složité, ale ujišťovali nás, že se nemusíme bát.

Něco za něco bylo vcelku těžké představení, nejen tématikou lidských hříchů a jejich souzení, ale i délkou (104 minut bez přestávky). Na některých dětech bylo vidět, že jsou z toho nervózní, ale většina pozorně poslouchala a nespouštěla oči z účinkujících.

Určitě jsme v minulosti navštívili zábavnější představení, ale nehodnotil bych ho negativně. Alespoň se děti seznámily s dramatem a mohly se zamyslet nad hloubkou myšlenek, které nám Shakespeare chtěl sdělit.

Mgr. Michal Škamrada