Změna plateb ve ŠJ

Vážení rodiče,

od 1. 1. 2019  ruší  Česká spořitelna souhlas s inkasem na platbu obědů.

Na leden 2019 Vám bude strhnuta poslední platba v prosinci 2018.

Do 15. 1. 2019 si prosím nastavte na Vašich účtech trvalé platby cca 500,- Kč na účet 18638651/0100.

Variabilní symbol je evidenční číslo strávníka na internetové objednávání obědů.

Přeplatek za neprojedenou stravu se vrací jedenkrát ročně na účet, pokud si rodič zažádá.

V případě nejasností volejte vedoucí školní jídelny na tel. 519371697.

V Břeclavi dne 6. 12. 2019                                                     Průdková Lenka – vedoucí ŠJ