Olympiáda v českém jazyce 18/19

28. 11. jsme na naší škole uspořádali již  45. ročník školního kola Olympiády v českém jazyce, do něhož se letos přihlásilo 8 soutěžících z 8. a 9. ročníku. Tito žáci jsou zařazeni do I. kategorie určené žákům základních škol a víceletých gymnázií.

Účastníci ve stanoveném maximálním časovém rozpětí 120 minut vypracovali 5 gramatických úloh a psali slohovou práci.

V jazykové části měli prokázat své vědomosti, logické myšlení i jazykový cit.

Při zpracování slohového úkolu na téma „ Co všechno umí světlo “ mohli využít své poznatky, zkušenosti a zvolit si libovolný slohový útvar. Tentokráte si žáci nejčastěji  vybrali úvahu a líčení.

Žákyně z mladšího ročníku byly vyrovnanými soupeřkami starším spolužákům. Stylistické dovednosti i jazykové schopnosti prokázala nejlépe tato děvčata:

1. místo – J. Baránková (IX. A)

2. místo – V. Brindzová (VIII. A)

3. místo – V. Zelinková (VIII. A)

Vítězky obdržely diplom a drobný dárek. Gratulujeme a dvěma žákyním s nejvyšším počtem bodů přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Mgr. Z. Pláteníková