Sázení stromků

V sobotu 10.11.2018 byli žáci VIII.A, Andrea Gajdová, Veronika Zelinková, Samuel Herza, Antonio Kučera a Tomáš Rathuzký, se svojí p.uč. třídní vysazovat stromky za sídlištěm Na Valtické a v Ladenské aleji. Akci organizoval pan Ing. Filip Šálek, se kterým naše škola spolupracuje v rámci environmentální výchovy. Práce to byla náročná, ale všichni pracovali s nadšením a elánem. Odměnou za vykonanou práci byl moc dobrý oběd a sladká tečka v podobě buchty. Akce se velmi zdařila a těmto pěti žákům patří velký dík za to, že udělali něco ve svém okolí pro údržbu a obnovu stromořadí.

Mgr. Pappová Zuzana