Páťáci v 1. třídě

Začátkem listopadu navštívila třída V.B naše nejmladší žáky v I.B.

Na programu bylo předčítání  knihy „Z deníku kocoura  Modroočka“ od Josefa Koláře. Vybraní žáci se snažili plynule, výrazně, ale i procítěně číst a tím chtěli malým školákům ukázat, že pravidelná četba zlepšuje nejen čtenářské dovednosti, ale i radost a lásku ke knihám. Prvňáčci pozorně naslouchali a těší se na další setkání v březnu, kdy nám předvedou, jací jsou čtenáři.

 Mgr. Květa Klimovičová