Environmentální výchova - Bobr cup 18-19

 

V pondělí 15.10.2018 se za příjemného podzimního počasí konal přírodně zaměřený orientační závodKančí oboře. Jednalo se o program pro žáky ZŠ, který má probudit zájem o fenomén jménem bobr. Cílem této aktivity bylo nechat žáky aktivně proniknout do míst, která aktuálně obývá bobr evropský a seznámit je s jeho životním prostředím a potřebami. Této soutěže se zúčastnili páťáci, šesťáci a sedmáci.

Mgr. Pappová Zuzana

Postřehy žáků VI.A  z Bobr cupu:

„Jak jsme přišli na základnu, rozdělili nás do skupin. Součástí akce bylo, že jsme museli plnit úkoly rozmístěné po lese. Abychom byli rychlejší, mohli jsme mezi úkoly běžet. Snad se akce všem líbila a snad se nikdo nezranil.“                                                                                                        Matěj Drábek

„Skoro celá Červená škola se přemístila na místo běhu a všichni se rozdělili do 4-5ti členných skupinek. Do každé skupinky jsme dostali orientační mapu okolí, podle které jsme hledali určité body, u kterých byly otázky vázající se k přírodě. V přírodě bylo umístěno 17 bodů a měli jsme na to 3 hodiny. Až všichni doběhli do cíle, body se spočítaly a soutěž se vyhodnotila. Bylo krásné počasí, takže si to všichni užili a vyzkoušeli jsme si i nové věci.                                                  Adéla Krejzová

„Po příchodu do Kančí obory se všichni seřadili a byli rozděleni do týmů po 4, poté všem byly uděleny informace, mapy, na kterých byly vyznačeny body a záznamové archy. Po rozdání odcházely týmy postupně do lesa. V lese plnily úkoly, pluly na lodi, rozpoznávaly zvířata a mnoho jiných úkolů. Ve 12.00 bylo vyhlášení. Každý účastník dostal diplom a medovník. Všem se to moc líbilo.“                                                                                                                                       Aneta Krejzová