Besedy v knihovně 18-19

V tomto školním roce jsme již tradičně navštívili naši MLK v Poštorné dvakrát. 

V měsíci říjnu jsme se postupně zúčastnili besed doplňujících naše učivo v literární výchově.

Šesté třídy si povídaly o knize Už zase skáču přes kaluže a se souvisejícím problémem, jak se v životě poprat s tělesným handicapem. 

Žáci sedmého ročníku diskutovali o detektivní literatuře  pro mládež, jež patří jejich věku k oblíbeným žánrům.

Třída VIII. A byla seznámena s životem J. A. Komenského. V hodinách literární výchovy si učivo této významné osobnosti doplníme o informace z jeho tvorby.

Žáci IX. A hovořili na téma filmové adaptace, mnozí již na základě svých zkušeností. Propojení  teorie, ukázky knih a filmových záběrů bylo velmi zajímavé.

Mgr. Zdenka PLáteníková