OVOV - republikové finále 18-19

ovov republika 18 19Letošní republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů se uskutečnilo v Brně na atletickém stadionu VUT ve dnech 5.-7.9.2018. Naši školu reprezentovali dva žáci, a to Adam Procházka a Tereza Kašparová z VIII.A. Soutěžili v kategorii jednotlivců.

První den bojovali v běhu na 60m, skoku dalekém, v hodu 2kg medicinbalem, ve shybech a přeskocích přes švihadlo.

Druhý den byl v soutěži trojskok z místa, kliky, sedy-lehy, hod míčkem, běh na 1000m.

Ve své kategorii byla Tereza např. dvacátá čtvrtá na kliky, čtyřicátá druhá ve skoku dalekém, čtyřicátá pátá v běhu na 60m, čtyřicátá šestá v hodu medicinbalem. Po sečtení bodů za výkony ve všech 10 disciplínách skončila na 53.místě ze 104 závodnic.

V kategorii chlapců byl Adam např. pátý v hodu míčkem, třicátý šestý v trojskoku, čtyřicátý druhý v přeskocích přes švihadlo, čtyřicátý šestý v lehy-sedy. Po sečtení bodů za 10 disciplín obsadil 66.místo ze 117 závodníků.

Odměnou za sportovní výkony bylo setkání s desítkami českých i československých olympioniků i se současnými českými sportovci, kteří Tereze a Adamovi darovali na památku své fotografie s podpisem. Celé dva dny nám přálo nádherné slunečné počasí.

Mgr. Zuzana Pappová