Sportuj ve škole

V rámci školní družiny, bude od října zahájen projekt „ Sportuj ve škole“.

Pokud máte zájem své děti ještě přihlásit, vyplněné přihlášky (ke stažení na webu školy) odevzdejte vychovatelkám ŠD.

Kroužek bude probíhat:

1. třída:      úterý        12:45 – 13:30  vyučující: Mgr. Z. Pappová

2. třída:      čtvrtek     13:40 – 14:25   vyučující: Mgr. E. Cyprisová

3. - 4.tř.:    pondělí     14:00 – 14:45   vyučující: Mgr. O. Pražák

Snopková Jana