Preventivní program "AIDS si nyvybírá, vyber si ty" 15-16

Pracovníci Státního zdravotního ústavu publikovali výsledky průzkumu stavu prevence HIV/AIDS na školách, ve kterých upozorňovali na fatální nedostatky v základních znalostech.

Počet nově infikovaných narůstá se stále stoupající rychlostí. Nejohroženější skupinou je mládež.

Interaktivní beseda pro žáky VIII. A a IX. A, IX. B třídy založená na zkušenostech z terénních zdravotně preventivních akcí se zaměřuje na řešení tohoto problému.

Jejím hlavním cílem je seznámit žáky formou diskuse s možnostmi získání dalších informací a vyhledání pomoci v případě potřeby. Dalším cílem je upozornit na ostatní sexuálně přenosné infekce. Rovněž poukazuje na nebezpečí rizikového chování na diskotékách a v klubech a snaží se podpořit tak rozvoj zdravého životního stylu.

Žáci mohli před akcí klást anonymní dotazy na internetovém formuláři. Lektor jim poskytl základní informace, jak snížit nebezpečí infekce, vysvětlil zásady bezpečnějšího sexu, seznámil s postupy testování HIV a současně podněcuje k uvědomělému dodržování pravidel.

Foro zde