Environmentální výchova - "Hmyzí domečky" 15-16

Naše škola spolupracuje v rámci environmentální výchovy s panem ing. Filipem Šálkem. Nejenže poznáváme přírodu v našem blízkém okolí – Kančí oboru, ale seznamujeme se také s novými, aktuálními výrobky, které jsou užitečné pro přírodu, v našem případě pro bezobratlé živočichy, a to hmyz.

Sedmáci v rámci pracovních činností vyrobili pod vedením p.uč. Cimbálkové krásné a útulné hmyzí domečky pro různé druhy hmyzu. Pan Šálek přišel do hodiny přírodopisu šesťáků (probírané učivo-hmyz) a přednesl žákům užitečnost a význam těchto domečků. Výklad obohatil o krátká videa a fotografie. Na závěr tohoto příjemného povídání šesťáci pověsili tyto domečky na plot naší školy tak, aby na ně svítilo sluníčko a hmyz domečky plně využíval.

Byla to příjemná, poučná a také zábavná hodina. Panovi Šálkovi děkujeme a těšíme se na další spolupráci.