Projekt "ZS Komen - Prag" 15-16

praha 2016Ve dnech 19. 4. - 21. 4. 2016 dvacet žáků VIII. A ZŠ Břeclav, Komenského zakončilo práci na projektu „ZS Komen –Prag" třídenním poznávacím pobytem v Praze. V době příprav žáci zpracovávali v hodinách zeměpisu pracovní listyzaměřené na práci s jízdním řádem, v hodinách světa práce referáty k určeným pamětihodnostem hlavního města, v hudební výchově si pověděli o písničkáři Karlu Hašlerovi a naučili se píseň „Po starých zámeckých schodech", kterou pak přímo na schodech zazpívali. V předmětu svět práce se žáci zaměřili na povolání průvodců a během pobytu v Praze si roli turistického průvodce vyzkoušeli naostro a navíc ve světový den průvodců, který připadá na 19. dubna. Svým spolužákům představili vybrané objekty a seznámili je s jejich historií či současným využitím. Program byl velmi pestrý, zajímavý, ale i fyzicky velmi náročný, vždyť během necelých tří dnů zvládli žáci ujít více než 35 kilometrů.

První den vyjeli lanovkou na Petřín, kde navštívili zrcadlové bludiště a rozhlednu, poté sešli na Pražský hrad, tam sledovali výměnu stráží, prohlédli si Zlatou uličku a věž Daliborku. Při večerní procházce Prahou poznali Staroměstské náměstí s orlojem.

Druhý den začal prohlídkou Václavského náměstí, projížďkou lodí po Vltavě a návštěvou muzea Karlova mostu. Odpoledne na žáky čekala prohlídka Národního divadla s průvodcem a vycházka na Vyšehrad a Slavín. Večer shlédli koncert na Křižíkově fontáně „Ceny Gramy".

Třetí den strávili žáci v pražské ZOO. Poslední tečkou za projektem byly v rámci finanční gramotnosti pracovní list k finanční rozvaze a vyúčtování projektu a pracovní list k evaluaci projektu, ze kterého bylo patrno, že byl projekt pro žáky velkým přínosem a velmi si ho užili.

Foto zde