Muzeum naftového dobývání a geologie 15-16

Žáci devátých tříd navštívili ve čtvrtek 10.3.2016 Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně.

Muzeum tvoří vnitřní expozice a venkovní technologický park v okolí budovy muzea. První výstavní sál nabízí expozici Historie průzkumu a těžby „nafty" a zemního plynu na Moravě, Slovensku a v Rakousku. Ve druhém sále se žáci seznámili se způsobem Jak najít ložiska, Jak se k těmto zdrojům dostat a poznat je a konečně Jak je vytěžit. Třetí sál představuje expozici geologie. V okolí budovy muzea měli žáci možnost prohlédnout si technologický park.

Vyprávění geologů bylo zajímavé, poučné i zábavné. Žáci reagovali na všechny dotazy správně a rychle. Měli možnost si prohlédnou bohatou sbírku minerálů, hornin i zkamenělin. Návštěva muzea splnila určitě svůj účel. „Bylo to takové velké opakování a shrnutí učiva o nerostech a horninách."(žáci IX.A,B)