Školní kolo soutěže v uměleckém přednesu 15/16

recitaceDalší ročník školní soutěže v uměleckém přednesu je za námi. 22. 2. 2016 se sešly dívky ze VI. A, VII. A, VIII. A a IX. A, aby si společně vyslechly verše známých i méně známých básníků. Po pečlivém výběru básní a svědomité přípravě předvedly velmi pěkné výkony.

Mezi hlavní kritéria hodnocení patří přirozenost projevu, umělecká hodnota básně, interpretační úroveň dítěte a celková kultura projevu.

Vyučující českého jazyka Mgr. Z. Pláteníkové s organizací ochotně pomohlo několik žákyň, které se rovněž zapojily do hlasování.

Je potěšující, že jsme dospěly ke stejnému hodnocení recitátorek.

Nejvíce zaujaly výkony těchto žákyň:

1. místo – Vendula Gálová – IX. A

2. místo - Sára Ševčíková – VII. A

3. místo – Barbora Weidlichová – VIII. A

Výherkyně obdržely diplom a drobnou cenu. Gratulujeme!

Fotografie i video ukázku z této akce lze zhlédnout na webových stránkách školy.

Do okresního kola škola nevyšle žádného zástupce.

Foto + video