Využití robotů v informatice 15-16

robotiInformatika je věda, která obsahuje celou škálu oborů.

V rámci zpestření výuky jsme zakoupili z výtěžku plesu roboty Lego mindstorms. Žáci mají jedinečnou možnost vyzkoušet si práci v týmu i svoji zručnost při samotné konstrukci robotů. Jelikož všechny návody a informace jsou v anglickém jazyce, využívají a rozšiřují vlastní slovní zásobu.

Hravou formou si žáci vyzkoušeli na robotech i základy programování a rozvíjeli komunikační dovednosti i logické myšlení.