Aglické divadelní představení 15-16

Dne 10. 2. 2016 se žáci naší školy zúčastnili divadelního představení v anglicko-českém znění, koncipovaného jako učební pomůcka pro žáky ZŠ. Měli tak jedinečnou možnost si zábavnou formou zopakovat a prohloubit nejen slovní zásobu, ale i základní gramatické jevy anglického jazyka. Žáci

I. stupně zhlédli divadelní představení s názvem „ John and Mary", kde 50% mluveného slova bylo v angličtině. Pro žáky II. stupně bylo připravené představení s názvem „Peter Black-2", kde větší část mluveného slova (90%) byla v jazyce anglickém. S pochopením děje neměli žáci problémy. Obě představení se jim velmi líbila.