Preventivní program 15-16

Projekt: Zdravý Jihomoravský kraj, zaměřený na prevenci vzniku a rozvoje závislosti na tabáku, pod záštitou Magistrátu města Brna Odboru zdraví pokračoval 22. 1 i na naší škole.

Většina pravidelných kuřáků začala kouřit mezi 12. až 14. rokem. Interaktivní přednáška „Proč říct NE cigaretám" trvající 1 vyučovací hodinu byla tedy určena žákům VII. A. Odborná pracovnice se zkušenostmi s léčbou této závislosti vysvětlila na praktických případech dopad této závislosti na zdraví a život člověka. Součástí byly edukativní obrázky, videa a praktické ukázky některých nástrojů z klinické praxe. Zodpověděla dotazy pozorných žáků, kteří by dnes měli umět odpovědět na otázku Proč říct NE cigaretám.

Škola obdržela certifikát.