Vzdělávací pořad pro chlapce 15-16

Tentokráte pro chlapce byl určen vzdělávací program nazvaný „Na startu mužnosti" společnosti MP Education. Lektorka přednášela chlapcům VI. A a VII. A o změnách v období dospívání.

Svůj výklad přiměřený věku žáků doplnila prezentací. Povyprávěla o tělesných, psychických a sociálních změnách v období puberty. Chlapci pozorně naslouchali a dostali možnost klást otázky .

Přednáška byla nejen poučná a srozumitelná, ale také vtipná a zábavná.

Program je vhodným doplněním sexuální výchovy, která je součástí školního vzdělávacího programu, předmětu výchova ke zdraví a přírodopisu.