Beseda na Úřadu práce 15-16

V říjnu 2015 jsme se zúčastnili besedy na Úřadu práce v Břeclavi. Pracovnice informačního a poradenského střediska (IPS) nás seznámila s obecnými pojmy jako je trh práce a jeho fungování v regionu.

Získali jsme aktuální informace o možnostech a podmínkách studia středních škol, o možnostech uplatnění absolventů v praxi. Měli jsme možnost nahlédnout do kartotéky jednotlivých povolání.

Všichni si udělali na počítačích profesní testy a osobně konzultovali výsledky testu s poradenským pracovníkem.