Trénink paměti 15-16

Žáci devátého ročníku absolvovali kurz „Trénink paměti" pod vedením Mgr. J. Čecha. Tento seminář byl zaměřen na zlepšení paměti. Předvedené techniky napomáhají zlepšovat různé funkce paměti. Žáci upotřebí tyto zkušenosti v náročném roku, kdy je čekají přijímací zkoušky.