Soutěž v anglickém jazyce 15-16

V měsících listopad a prosinec se 20 žáků z 6. – 9. ročníku zúčastnilo školního kola soutěže v jazyce anglickém, kde měli možnost si prověřit, ale i poměřit své znalosti. Soutěž byla rozdělena do dvou částí: písemné a ústní. Součástí písemné části byla práce s textem a poslech s porozuměním. Ústní část byla rozdělena na tři oddíly: představení sebe a své rodiny, konverzace na dané téma se členy poroty a popis obrázku. Hodnoceny byly komunikační dovednosti v jazyce anglickém, jako je pohotovost, kreativita, bohatství slovní zásoby ale i gramatická správnost.

V kategorii I.A (6. a 7. ročník) se na pomyslném stupni vítězů umístnili žáci ze třídy 7.A David Salajka, Karolína Pindurová a Sára Ševčíková.

V kategorii II.A (8. a 9. ročník) zvítězila Julie Grbavčicová ze třídy 9.A, na 2. místě se umístnila Erika Kučerová ze třídy 8.A a 3.místo obsadila Simona Kalinová ze třídy 9.B.

Vítězové jednotlivých kategorií postupují do okresního kola soutěže, které se bude konat 18. února 2016.