Olympiáda v českém jazyce 15-16

7. 12. se konal 42. ročník školního kola Olympiády v českém jazyce. V letošním školním roce se přihlásilo 17 soutěžících z 8. a 9. ročníku. Tito žáci jsou zařazeni do I. kategorie určené pro žáky základních škol a víceletých gymnázií. Mladší žáci se konkurence nezalekli a byli důstojnými soupeři starším deváťákům.

Žáci měli vymezený limit 120 minut, během něhož museli vyřešit 9 gramatických cvičení a napsat slohovou práci.

Jazyková část prokázala jejich znalosti, logické myšlení i jazykový cit. Úkoly byly převážně zaměřeny na pochopení textu z hlediska spisovné a nespisovné podoby českého jazyka.

Slohovým úkolem byla tentokrát úvaha na téma: Říká se: "Nežijeme proto, abychom jedli,"ale...

Stylistické dovednosti i jazykové schopnosti prokázali nejlépe:

1. místo – Grbavčicová Julie

2. místo – Opavský Richard

3. místo – Kučerová Erika

Vítězům gratulujeme, obdrželi diplom a sladkost.

Do okresního kola postupuje soutěžící z 1. místa, které gratulujeme a přejeme hodně štěstí v tomto náročném soutěžním klání.