První pomoc 15-16

Oblastní spolek Českého červeného kříže Brno nabídl školám program „První pomoc" dotovaný KÚ Jihomoravského kraje. Byl určen pouze žákům čtvrtých a devátých ročníků.

Rádi jsme nabídku přijali a 1. 12. se tak programu měly možnost zúčastnit třídy IV. A, IV. B, IX. A a IX. B. Do školy přijeli lektoři, kteří zahájili akci hodinou ve třídách. Zde byli všichni seznámeni s různými druhy krvácení, otevřenou zlomeninou, tlakovým obvazem. Dále si v prezentaci prohlédli, jak uložit zraněného do stabilizované polohy, jak provést jeho transport a resuscitaci. Ocenili také informace, jak se zachovat, když jsme účastníky či svědky dopravní nehody. V dalších dvou vyučovacích hodinách se přesunuly třídy do tělocvičny, kde si vše na jednotlivých stanovištích vyzkoušely prakticky.

Poděkování patří N. Herzové a L. Podroužkové, které nabídly svou pomoc a spolupracovaly s lektory jako figurantky.

Žáci byli s programem velmi spokojeni.